BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11Konferencje archiwalne

11.06.2015
Uczestnikami konferencji byli Dziekan Wydziału, Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia, przewodnicząca i członkowie Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia, przewodniczący i liderzy rad programowych oraz zewnętrzni interesariusze.