Biblioteka  

ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin
Wypożyczalnia: tel. (81) 445-62-25 | Sekretariat: tel. (81) 445-62-28
e-mail: biblioteka.glowna@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
ORCID ID

« wstecz

 

Obowiązek umieszczania publikacji w systemie ORCID

 

Zgodnie z art. 265 ust. 11 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce „monografie naukowe i artykuły naukowe uwzględnia się w ewaluacji, jeżeli informacje o nich są umieszczone w bazie danych dostępnej za pośrednictwem elektronicznego identyfikatora naukowca zgodnego z międzynarodowymi standardami określonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 353 pkt 1. (…)” – oznacza to, że jeśli publikacje danej osoby nie będą umieszczone w systemie ORCID, nie będą brane pod uwagę w procesie ewaluacji.

Zarządzenie nr 4/2021 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 18 stycznia 2021r. w sprawie obowiązku aktualizowania danych dotyczących dorobku naukowego w profilu ORCID (Open Researcher and Contributor ID)

 

Publikacje można dodawać bezpośrednio w profilu ORCID albo przesyłać je z Profilu Autora w PBN do bazy ORCID.

Więcej informacji w załączniku:

Szkolenie ORCID 

Dodawanie publikacji w profilu ORCID (prezentacja video)     lub   

 

ORCID ID

 

Numer ORCID to ciąg szesnastu cyfr służących do identyfikacji autora. Pozwala na jednoznaczne określenie osoby autora w sytuacji kiedy imię i nazwisko nie są wystarczające, np. w przypadku zbieżnosci imion i nazwisk, zmiany czy podwójnego nazwiska.
Do dyspozycji autora oddany jest profil o kontrolowanej widoczności, który gromadzi informacje o opublikowanych pracach, wykształceniu i zatrudnieniu czy dokonaniach naukowych.

 

Dodatkowo wzrasta liczba wydawców i tytułów czasopism, które wymagają od autorów posiadania tego identyfikatora, znajduje on też zastosowanie we wnioskach grantowych oraz Polskiej Bibliografii Naukowej.

Rejestracja jest darmowa. Wymagane pola oznaczone są * i obejmują: imię nazwisko oraz adres mailowy.

 

 

INSTRUKCJE:

1. jak założyć konto na platformie ORCID

2. jak połączyć profil ORCID z publikacjami z bazy Scopus

3. jak połączyć profil ORCID z profilem Publons

4. jak scalić duplikaty publikacji na platformie ORCID

5. jak połączyć profil ORCID z kontem użytkownika Polskiej Bibliografii Naukowej

 

 

Zgodnie z  Zarządzeniem  nr 14/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 07 lutego 2020r. nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach pracowników badawczych
i badawczo-dydaktycznych; nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach dydaktycznych, którzy w latach 2017-2019 byli zatrudnieni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych i badawczych; osoby prowadzące działalność naukową, a także osoby ubiegające się o stopień doktora w ramach studiów III stopnia oraz uczestnicy Szkoły Doktorskiej zobowiązani są do utworzenia i powiązania kont PBN, ORCID I POL-on
do 15 marca 2020r.

 

Osoby nowo zatrudnione w terminie do 14 dni od dnia zatrudnienia.
Uczestnicy Szkoły Doktorskiej w terminie 14 od dnia rozpoczęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej.

 

[PEŁNA TREŚĆ ZARZĄDZENIA]