[ MENU DODATKOWE ]


Czym jest Program AMBASADOR?

« wstecz

 

Program jest skierowany do studentów i doktorantów naszej Uczelni. Udział w programie to niepowtarzalna okazja zdobycia wielu nowych umiejętności i doświadczenia oraz poznania interesujących ludzi. Program Ambasador UP w Lublinie powstał z inicjatywy Działu Promocji Uczelni i Wymiany Międzynarodowej. Program ten ma na celu prowadzenie działań promocyjno-informacyjnych na temat edukacyjnej i naukowo-badawczej działalności Uniwersytetu wśród  młodzieży i osób pracujących. Funkcję Koordynatora Programu pełni dr inż. Anna Jeżak.


Dlaczego WARTO zostać Ambasadorem UP w Lublinie?
Ambasador UP w Lubinie zostanie przeszkolony z zakresu oferty edukacyjnej, zasad rekrutacji i ogólnych zasad promocji. Wraz z pracownikami uczelni, bierze udział w wyjazdach promocyjnych oraz informacyjnych w kraju i za granicą, w prezentacji Uniwersytetu w szkołach, podczas targów edukacyjnych i branżowych, w działaniach promocyjnych podczas wydarzeń okolicznościowych. Czas spędzony w programie Ambasador to doskonała okazja do rozwoju umiejętności społecznych, zdobycia doświadczenia w reklamie i marketingu.