[ MENU DODATKOWE ]


Czym jest Program AMBASADOR?

« wstecz

 

Program jest skierowany do studentów i doktorantów naszej Uczelni. Udział w programie to niepowtarzalna okazja zdobycia wielu nowych umiejętności i doświadczenia oraz poznania interesujących ludzi. Program Ambasador UP w Lublinie powstał z inicjatywy Działu Promocji Uczelni i Wymiany Międzynarodowej (obecnie Działu Komunikacji i Wymiany Akademickiej). Celem programu jest prowadzenie działań promocyjno-informacyjnych na temat edukacyjnej i naukowo-badawczej działalności Uniwersytetu wśród  młodzieży i osób pracujących. Funkcję Koordynatora Programu pełni dr inż. Paweł Michalski.

 

Dlaczego WARTO zostać Ambasadorem UP w Lublinie?

Ambasador UP w Lubinie zostanie przeszkolony z zakresu oferty edukacyjnej, zasad rekrutacji i ogólnych zasad promocji. Wraz z pracownikami uczelni, będzie miał możliwość udziału w wyjazdach promocyjnych i informacyjnych w kraju i za granicą. Ambasador UP w Lublinie to reprezenant Uczelni: w szkołach, podczas targów edukacyjnych i branżowych czy w działaniach promocyjnych podczas wydarzeń okolicznościowych. Czas spędzony w programie Ambasador to doskonała okazja do rozwoju umiejętności społecznych, zdobycia doświadczenia w reklamie i marketingu.