Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]Historia

« wstecz

Wydział Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie jest jednym z najstarszych w powojennej Polsce. Wywodzi się z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej utworzonego 23 października 1944 r.

 

W skład Wydziału wchodzi 11 jednostek organizacyjnych, w tym 2 instytuty oraz 9 katedr. Pracuje w nich 132 nauczycieli akademickich, w tym 38 z tytułem naukowym profesora, 7 doktorów habilitowanych na stanowiskach profesorów nadzwyczajnych, 5 adiunktów ze stopniem doktora habilitowanego, 55 adiunktów ze stopniem doktora, 9 starszych wykładowców oraz 18 asystentów ze stopniem doktora lub magistra. Stan kadrowy Wydziału uzupełnia 60 pracowników naukowo-technicznych i robotników.

 

Wydział Agrobioinżynierii ma pełne prawa akademickie, w nadawaniu stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii, stopnia doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii oraz doktora nauk rolniczych w zakresie kształtowania środowiska. Do chwili obecnej na Wydziale przeprowadzono 502 przewody doktorskie i 165 habilitacyjnych.

 

Dotychczas studia na Wydziale ukończyło 18320 absolwentów, w tym 11275 z dyplomem magisterskim i 7045 z dyplomem inżynierskim. Na Wydziale łącznie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych sześciu kierunków: rolnictwo, towaroznawstwo, ekonomia, inżynieria środowiska, turystyka i rekreacja oraz gospodarka przestrzenna studiuje 2671 studentów. Na Wydziale na studiach III stopnia - doktoranckich studiuje 20 doktorantów.

 

 

 

[  70-lecie wydziału  ]