Menu

STA i STT - informacje ogólne

« wstecz

Przed rozpoczęciem procedury aplikacyjnej na wyjazdy STA i STT 

do krajów partnerskich (spoza UE) 

zachęcamy Państwa do zapoznania się z poniższymi dokumentami:

 

  • Zasady kwalifikacji i realizacji wyjazdów nauczycieli akademickich UP w Lublinie w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) w ramach programu Erasmus+ z krajami partnerskimi 
  • Zasady kwalifikacji i realizacji wyjadów pracowników UP w Lublinie w celach szkoleniowych  (STT) w ramach programu Erasmus+ z krajami partnerskimi 
  • Zasady finansowania w ramach programu Erasmus+ z krajami partnerskimi 

 

 

  Informacje ogólne dotyczące mobilności pracowników

 

W ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna z krajami partnerskimi (spoza UE) pracownicy uczelni mogą realizować wyjazdy:

  • wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów na uczelniach w krajach partnerskich; 
  • wyjazdy pracowników uczelni (zarówno nauczycieli akademickich jak i innych pracowników) do uczelni partnerskich w celach szkoleniowych (doskonalenie kompetencji zawodowych, podnoszenie umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy, poszerzanie wiedzy w danej dziedzinie, udział w szkoleniach, "work shadowing" itp.)

 

Pobyt pracownika w uczelni partnerskiej musi być zrealizowany:

  • od 1 lutego 2020 do 30 czerwca 2021 - wyjazdy w celach dydaktycznych STA
  • od 1 lutego 2020 do 31 lipca 2021 - wyjazdy w celach szkoleniowych STT

Wymagana długość wyjazdu to 5 dni roboczych pobytu.