Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67Doradztwo ogrodnicze

« wstecz

 

 Studia stacjonarne II stopnia (3 semestry)

Studia niestacjonarne II stopnia (4 semestry)


 

| ulotka PDF |

 

KIERUNEK UNIKATOWY!

 

Celem kierunku doradztwo ogrodnicze jest przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych w doradztwie ogrodniczym. Absolwenci będą potrafili organizować i kierować ogrodniczą działalnością doradczą, analizować złożone zagadnienia związane z technologią produkcji płodów ogrodniczych oraz kreatywnie dostosować je do zmieniających się warunków środowiskowych i wymagań konsumentów. Studia dają możliwość zdobycia wiedzy o nowoczesnych technikach i technologiach produkcji stosowanych w ogrodnictwie, procesach zachodzących w czasie wzrostu i przechowywania produktów ogrodniczych oraz zasadach oceny ich jakości. Zajęcia prowadzone na studiach pozwalają na poznanie i opanowanie umiejętności stosowania nowoczesnych technologii informatycznych do pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji ogrodniczej.

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

 

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w ośrodkach doradztwa rolniczego, firmach doradczych pracujących dla ogrodnictwa, firmach dostarczających zaopatrzenie ogrodnicze, prowadzących szkolenia w zakresie ogólnie pojętego ogrodnictwa, zakładach przetwórczych jako osoba sprawująca nadzór i kontrolująca produkcję w gospodarstwach, w ośrodkach badawczo-rozwojowych i instytucjach naukowych.

 

 

STAWIAMY NA PRAKTYKĘ!

 

Studenci kierunku doradztwo ogrodnicze będą mieli możliwość realizacji prac badawczych w warunkach laboratoryjnych i polowych. Dostępne są dla nich dobrze wyposażone pracownie komputerowe, laboratoria, gospodarstwo doświadczalne oraz mają możliwość wykonywania badań w gospodarstwach ogrodniczych. Swoje zainteresowania mogą również rozwijać w np. Studenckim Kole Naukowym Ogrodników, Studenckim Kole Naukowym Ochrony Roślin i in. Kształcenie na kierunku doradztwo ogrodnicze nastawione jest na rozwinięcie zdolności dostrzegania i rozwiązywania problemów wynikających ze specyfiki produkcji ogrodniczej.

 

 

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

 

 • Organizacja doradztwa ogrodniczego
 • Źródła pozyskiwania i przetwarzania informacji
 • Biostymulatory w ogrodnictwie
 • Certyfikacja i kontrola jakości w produkcji ogrodniczej
 • Sterowana produkcja ogrodnicza
 • Ogrodnictwo ekologiczne
 • Pozbiorcze traktowanie i zagospodarowanie płodów ogrodniczych
 • Kreatywność w działalności doradczej
 • Doradztwo w ochronie roślin
   

 

 

 

REKRUTACJA

 

 

Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego.

 

Na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł zawodowy inżyniera kierunku ogrodnictwo, zielarstwo i terapie roślinne, rolnictwo lub kierunku pokrewnego.

 


 

Kontakt w sprawie rekrutacji:

Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich:
rekrutacja@up.lublin.pl

tel. 81 445 66 45

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
ul.. Akademicka 13, 20-950 Lublin

dziekanat.ogrodniczy@up.lublin.pl
tel. 81 445 65 05