foodscience   Witamy na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii!
Menu

20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 74, 462 33 92; fax. +48 81 462 33 76Kolegium Wydziału

« wstecz

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

 

     

prof. dr hab. Izabella Jackowska - Dziekan

 

prof. dr hab. Waldemar Gustaw Prodziekan, Przewodniczący Rady Dyscypliny technologia żywności i żywienia

dr hab. Magdalena Polak-Berecka, profesor uczelni - Prodziekan

   

Członkowie Kolegium Wydziału:

prof. dr hab. Barbara Baraniak

prof. dr hab. Urszula Gawlik-Dziki

prof. dr hab. Joanna Stadnik

dr hab. Paweł Glibowski, profesor uczelni

dr hab. Urszula Pankiewicz, profesor uczelni

dr hab. Dariusz Stasiak, profesor uczelni

dr hab. Adam Waśko, profesor uczelni

dr Monika Sachadyn-Król

dr Anna Stój

dr Piotr Zarzycki

mgr inż. Monika Czernecka

przedstawiciele studentów

przedstawiciel ZNP

przedstawiciel NSZZ "Solidarność"

 

Kompetencje kolegium wydziału określone zostały  § 51 ust. 2  Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Do kompetencji kolegium wydziału należy w szczególności:

  • ustalanie kierunków działalności dydaktycznej wydziału,

  • opiniowanie wniosków o powołanie dziekanów i prodziekanów,

  •  opiniowanie wniosków o powołanie dyrektorów instytutów, kierowników katedr, katedr i klinik, zakładów, zakładów i klinik, pracowni i laboratoriów,

  • opiniowanie wniosków o zatrudnienie pracowników na stanowiskach badawczo-dydaktycznych oraz dydaktycznych,

  • opiniowanie wniosków o utworzenie, przekształcenie lub likwidację jednostek organizacyjnych wydziału,

  • opiniowanie wniosków o utworzenie nowych kierunków studiów,

  • delegowanie przedstawiciela do Komisji Wyborczej Uczelni