foodscience   Witamy na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii!
Menu

20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 74, 462 33 92; fax. +48 81 462 33 76Komisje Wydziałowe

« wstecz

 

Komisje stałe

powołane przez Dziekana Wydziału Nauk o Żywności
i Biotechnologii na lata 2019-2020

 

 

Wydziałowa Komisja do spraw Jakości Kształcenia:

 

dr hab. Magdalena Polak-Berecka, prof. uczelni - przewodniczący

dr hab. Urszula Pankiewicz, prof. uczelni - członek

dr hab. Anna Krzepiło prof. uczelni – członek

dr hab. Monika Karaś - członek

dr Monika Bojanowska - członek

dr Piotr Zarzycki - członek

dr Agnieszka Latoch - członek

dr inż. Katarzyna Skrzypczak - członek

mgr inż. Klaudia Gustaw - doktorantka

 

Wydziałowa Komisja do spraw Kadr Naukowych i Oceny Wydziału:

 

prof. dr hab. Joanna Stadnik – przewodniczący

dr hab. Paweł Glibowski, prof. uczelni - członek

dr hab. Tadeusz Paszko, prof. uczelni – członek

dr hab. Anna Jakubczyk, prof. uczelni - członek

dr hab. Monika Sujka, prof. uczelni - członek

dr Ewa Jabłońska-Ryś - członek

dr Emilia Sykut-Domańska - członek

 

Wydziałowa Komisja do spraw Nauki i Współpracy z Zagranicą:

 

dr hab. Adam Waśko, prof. uczelni - przewodniczący

prof. dr hab. Barbara Baraniak - członek

prof. dr hab. Jerzy Jamroz - członek

prof. dr hab. Stanisław Mleko - członek

dr hab. Dominik Szwajgier, prof. uczelni - członek

dr Wojciech Radzki - członek

 

 

 

 

Wydziałowa Komisja do spraw Promocji:

 

dr hab. Dariusz Kowalczyk, prof. uczelni - przedwodniczacy

dr hab. Małgorzata Karwowska, prof. uczelni – członek

dr hab. Marzena Włodarczyk-Stasiak - członek

dr Monika Sachadyn – Król - członek

dr inż. Katarzyna Skrzypczak - członek

dr Jadwiga Stachowicz - członek

dr Aneta Sławińska - członek

dr Anna Wirkijowska - członek

 

Stała Komisja Konkursowa do przeprowadzenia konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego:

 

Dziekan prof. dr hab. Izabella Jackowska - przewodniczący

prof. dr hab. Jerzy Jamroz

prof. dr hab. Barbara Baraniak