wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
tel. (+81) 531 96 60, fax. (+81) 531 96 69Dziekanat

« wstecz

Kierownik Dziekanatu: mgr inż. Marianna Michałek

tel.   +48 81 445 68 06
fax.  +48 81 445 65 12  
e-mail: dziekanat.wip@up.lublin.pl

 

DNI I GODZINY PRACY DZIEKANATU

Dziekanat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 - 15.00

DNI I GODZINY PRACY DZIEKANATU  DLA  STUDENTÓW

 

DZIEN TYGODNIA GODZINY
Poniedziałek 11:00-14:00
Wtorek 11:00-14:00
Środa NIECZYNNE
Czwartek 11:00-14:00
Piątek 11:00-14:00
Sobota (dla studentów studiów niestacjonarnych)
 
9:00-13:00

 

 

OBSŁUGA STUDENTÓW: mgr inż. Anna Skwarzyńska

Tel. +48 81 445 65 02
Email: anna.skwarzynska@up.lublin.pl
 

Kierunek technika rolnicza i leśna

studia stacjonarne I stopnia – II rok

studia stacjonarne I stopnia specjalność inżynieria żywności – III, IV rok

studia stacjonarne II stopnia specjalność inżynieria żywności – I, II rok

studia niestacjonarne I stopnia - I rok

studia niestacjonarne II stopnia specjalność informatyka w inżynierii rolniczej – I, II rok

Kierunek transport

studia niestacjonarne I stopnia – I rok

Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji

studia stacjonarne II stopnia specjalność zarządzanie i inżynieria przetwórstwa spożywczego
– I, II rok

studia III stopnia (doktoranckie) I – IV rok


mgr inż. Anna Pecyna

Tel. +48 81 445 65 02
Email: anna.pecyna@up.lublin.pl 
 

Kierunek technika rolnicza i leśna

studia stacjonarne I stopnia specjalność odnawialne źródła energii i ekoenergetyka – III, IV rok

studia stacjonarne II stopnia specjalność odnawialne źródła energii i ekoenergetyka – I rok

studia niestacjonarne I stopnia specjalność infrastruktura techniczna obszarów wiejskich - IV rok

studia niestacjonarne I stopnia specjalność technika motoryzacyjna i energetyka – III, IV rok

studia niestacjonarne II stopnia specjalność technika motoryzacyjna i energetyka – I, II rok

Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji

studia stacjonarne I stopnia – II rok


Łucja Serwatka

Tel. +48 81 445 66 32
Email: lucja.serwatka@up.lublin.pl

Kierunek technika rolnicza i leśna

studia stacjonarne I stopnia specjalność technika motoryzacyjna i energetyka – III, IV rok

studia stacjonarne I stopnia specjalność informatyka w inżynierii rolniczej – IV rok

studia stacjonarne II stopnia specjalność technika motoryzacyjna i energetyka – I, II rok

studia stacjonarne II stopnia specjalność informatyka w inżynierii rolniczej – I, II rok

studia niestacjonarne I stopnia – II rok

Kierunek geodezja i kartografia

studia stacjonarne I stopnia– I rok

Kierunek transport

studia stacjonarne I stopnia– I rok


mgr inż. Magdalena Bartnik

Tel. +48 81 445 66 32
Email: magdalena.bartnik@up.lublin.pl 

Kierunek technika rolnicza i leśna

studia stacjonarne I stopnia – I rok

studia niestacjonarne II stopnia specjalność inżynieria kształtowania środowiska – II rok

Kierunek edukacja techniczno- informatyczna

studia stacjonarne I stopnia – I, II rok

studia stacjonarne I stopnia specjalność obsługa informatyczna produkcji rolniczej – III rok

studia niestacjonarne I stopnia specjalność systemy komputerowego wspomagania
w przemyśle spożywczym – III rok


mgr inż. Ewa Valkov

Tel. +48 81 445 66 32
Email: ewa.valkov@up.lublin.pl 

Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji

studia stacjonarne I stopnia – I rok

studia stacjonarne I stopnia specjalność zarządzanie i inżynieria rolnicza – III, IV rok

studia stacjonarne I stopnia specjalność zarządzanie i inżynieria przetwórstwa spożywczego
– III, IV rok

studia stacjonarne II stopnia specjalność zarządzanie i inżynieria rolnicza – I, II rok