wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
tel. (+81) 531 96 60, fax. (+81) 531 96 69STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA – CAD

« wstecz

 Opiekun: dr hab. Zbigniew Krzysiak, profesor uczelni

 

Studenckie Koło Naukowe Komputerowego Wspomagania Projektowania – CAD funkcjonuje przy Katedrze Inżynierii Mechanicznej i Automatyki na Wydziale Inżynierii Produkcji. Koło Naukowe powstało w 2005 roku, a jego opiekunem jest dr hab. inż. Zbigniew Krzysiak prof. uczelni. W chwili obecnej liczy 6 członków, w większości są to studenci kierunku zarzadzanie i inżynieria produkcji i geodezja i kartografia.

Działalność w kole daje możliwość poszerzenia wiedzy oraz podejmowania praktycznych działań z zakresu stosowania systemów CAD w projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji. Członkowie koła poprzez spotkania przygotowują się do zdobycia Certyfikatu Autodesk ze znajomości programu AutoCAD. Aktywność koła nie skupia się tylko na spotkaniach stacjonarnych i zajęciach przy komputerach. Organizowane są wyjazdy studyjne oraz Członkowie Koła biorą czynny udział w konferencjach i sympozjach naukowych, w których udział potwierdzany jest certyfikatami i dyplomami.

Odczasu powstania do chwili obecnej Członkowie Koła CAD uczestniczyli w następujących konferencjach i wydarzeniach:

1.      Prezentacji połączonej z warsztatami - „Bliskie spotkania trzeciego wymiaru” organizowanej przez firmę PROCAD – Oddział Radom, w Lublinie w Hotelu Victoria.

2.      Warsztatach nt. MECHATRONIKA I TECHNIKI WYTWARZANIA W EDUKACJI. Warsztaty zorganizowało, Polskie Stowarzyszenie Upowszechniania Komputerowych Systemów Inżynierskich „ProCAx, wspólnie z Lubelskim Centrum Edukacji Zawodowej w Lublinie. Celem warsztatów było przybliżenie uczestnikom wybranych zagadnień technologii CAD/CAM/CNC oraz mechatroniki.

3.      W pokazach i warsztatach dotyczących najnowszego oprogramowania firmy Autodesk nt. SZYBKIE EFEKTYWNE PROJEKTOWANIE W MECHANICE. Pokaz zorganizowała firma ProCAD S.A. w hotelu Victoria w Lublinie.

4.      W imprezie dla szerokiej rzeszy inżynierów i projektantów z różnych branż – "PROCAD EXPO 2010". Firma Procad S.A. zorganizowała w hotelu Europa w Lublinie, pokazy oraz warsztaty dotyczące prezentacji nowych urządzeń firmy HP oraz programów z rodziny komputerowego wspomagania projektowania Autodesk.

5.      Wydarzenie Inżynierskie "CAx Inovation zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Upowszechniania Komputerowych Systemów Inżynierskich – ProCAx.

6.      W XII Forum Inżynierskim ProCAx, w ramach Salonu technologii CAx na XVII Międzynarodowych Targach EUROTOOL w Krakowie.

7.      W szkoleniu zorganizowanym przez członków Klubu Kreatywności i Innowacyjności w Działaniu (KKID).

8.      W XIX Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych, organizowanej przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

9.      W prestiżowej konferencji branży technologii informatycznych „Check IT – Konferencja Informatyczna” organizowanej przez Urząd Miasta Lublin.

W roku akademickim 2014/2015 Studenckie Koło Naukowe Komputerowego Wspomagania Projektowania – CAD nawiązało współpracę z Studenckim Kołem Naukowym Projektowania i Druku Przestrzennego. Ponadto Studenckie Koło Naukowe – CAD prezentuje działalność koła na dniach otwartych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Komputerowego Wspomagania Projektowania – CAD nawiązało współpracę z Studenckim Kołem Naukowym Projektowania i Druku Przestrzennego.

Ponadto w tym roku akademickim Studenckie Koło Naukowe – CAD przygotowało wspólnie z partnerskim Kołem druku Projektowania i Druku Przestrzennego prezentację multimedialną o działalności koła i pokaz druku przestrzennego (3D), zaprojektowanych modeli cyfrowych na dniach otwartych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (12.03.2015 r.).