foodscience   Witamy na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii!
Menu

20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 74, 462 33 92; fax. +48 81 462 33 76Skład Komisji Wydziałowych na kadencje 2016 - 2020

« wstecz

 

 
Wydziałowa Komisja Wyborcza na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii na kadencję 2016 -2020
Przewodniczący: dr hab. Anna Krzepiło prof. nadzw.
Zastępca przewodniczącego: dr hab. Urszula Pankiewicz prof. nadzw.
Sekretarz: dr inż. Urszula Głaszcz
Członkowie: dr hab. Tadeusz Paszko prof. nadzw.
dr Aneta Sławińska
dr Urszula Szymanowska
mgr inż. Magdalena Michalak
lic. Karolina Jachimowicz
 
Wydziałowa Komisja do spraw Jakości Kształcenia na lata 2016-2020:
Przewodniczący: Dr hab. Magdalena Polak-Berecka prof. nadzw.
Skład Komisji: Dr hab. Urszula Pankiewicz prof. nadzw.
Dr hab. Anna Krzepiłko prof. nadzw.
Dr Monika Bojanowska
Dr Monika Karaś
Dr Piotr Zarzycki
Dr Agnieszka Latoch
Dr inż. Katarzyna Skrzypczak
mgr inż. Iwona Niedźwiedź
lic. Adam Grdeń
 
Wydziałowa Komisja do spraw Kadr Naukowych i Oceny Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii na lata 2016-2020:
Przewodniczący: Dr hab. Joanna Stadnik prof. nadzw.
Skład Komisji: Dr hab. Paweł Glibowski prof. nadzw.
Dr hab. Tadeusz Paszko prof. nadzw.
Dr Monika Sujka prof. nadzw.
Dr Ewa Jabłońska-Ryś
Dr Anna Jakubczyk
Dr Emilia Sykut-Domańska
 
Wydziałowa Komisja do spraw Nauki i Współpracy z Zagranicą na lata 2012-2016:
Przewodniczący: Dr hab. Adam Waśko prof. nadzw.
Skład Komisji: Prof. dr hab. Barbara Baraniak
Prof. dr hab. Waldemar Gustaw
Prof. dr hab. Jerzy Jamroz
Prof. dr hab. Stanisław Mleko
Dr hab. Małgorzata Materska prof. nadzw.
 
Wydziałowa Komisja do spraw Promocji na lata 2012-2016:
Przewodniczący: Dr hab. Dariusz Kowalczyk prof. nadzw.
Skład Komisji: Dr Justyna Libera
Dr Jadwiga Stachowicz
Dr Marzena Włodarczyk-Stasiak

Mgr inż. Klaudia Gustaw

Mgr Piotr Stanikowski
 
Stała Komisja Konkursowa do przeprowadzenia konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego w kadencji 2016-2020:
Dziekan prof. dr hab. Izabella Jackowska - przewodniczący
prof. dr hab. Zdzisław Targoński

prof. dr hab. Barbara Baraniak