foodscience   Witamy na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii!
Menu

20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 74, 462 33 92; fax. +48 81 462 33 76Spis przedmiotów wydziału

« wstecz


Przedmioty dla kierunku: technologia żywności i żywienia człowieka
1.    Analiza i ocena jakości żywności
2.    Aparatura przemysłu spożywczego
3.    Automatyka w produkcji żywności
4.    Bezpieczeństwo i ergonomia
5.    Biochemia
6.    Biotechnologia żywności
7.    Chemia
8.    Chemia i toksykologia żywności
9.    Chemia żywności
10.   Dodatki do żywności
11.   Ekologia i ochrona środowiska
12.   Ekonomika przedsiębiorstw żywnościowych
13.   Elektyw do wyboru:
        - Analiza sensoryczna żywności;
        - Nowoczesne metody utrwalania żywności;
        - Wdrażanie systemu HACCP do praktyki przemysłowej;
        - Żywność wygodna;
        - Przetwórstwo białek zbóż;
        - Przetwórstwo nasion roślin strączkowych;
        - Zapewnienie bezpieczeństwa żywności,
        - Właściwości lecznicze roślin uprawnych;
        - Dodatki do żywności.
14.   Enzymologia
15.   Fizjologia człowieka
16.   Fizyka
17.   Gastronomia
18.   Genetyka
19.   Gospodarka wodno-ściekowa
20.   Informatyka stosowana
21.   Inżynieria procesowa
22.   Jakość a technologia przetwórstwa
23.   Język angielski
24.   Język wybrany: francuski, niemiecki,  rosyjski
25.   Matematyka z elementami statystyki
26.   Metodologia badań
27.   Mikrobiologia i higiena żywności
28.   Nutrigenomika
29.   Ogólna technologia żywności
30.   Organizacja i zarządzanie
31.   Podstawy żywienia człowieka
32.   Polityka bezpieczeństwa żywnościowego
33.   Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy
34.   Praktyki
35.   Prawo żywnościowe
36.   Procesy fermentacyjne w przetwórstwie mięsa i mleka
37.   Produkty mięsne
38.   Produkty mleczarskie
39.   Profilaktyka żywieniowa
40.   Projektowanie środków spożywczych
41.   Projektowanie technologiczne
42.   Przechowalnictwo i opakowania żywności
43.   Przedmioty humanistyczne : tyka, socjologia, historia wsi i rolnictwa
44.   Przetwory owocowo-warzywne
45.   Przetwórstwo zbóż
46.   Rachunkowość
47.   Seminarium dyplomowe
48.   Specjalizacja dyplomowa:
        specjalność: Dietetyka w żywieniu:
        - Analiza żywności,
        - Bioaktywne składniki żywności,
        - Ocena i kształtowanie jakości żywności,
        - Procesy fermentacji żywności ,
        - Żywienie człowieka,
        - Tradycyjne i regionalne produkty w żywieniu człowieka,
        - Analiza w bezpieczeństwie żywności,
        - Żywienie sportowców i ludzi aktywnych fizycznie,
        - Tradycyjne produkty  w żywieniu,
        - Ekologiczne produkty w żywieniu,
        - Techniki izolacji związków biologicznie aktywnych,
        - System ISO i TQM w bezpieczeństwie żywności,
        - Suplementy  diety,
        - Produkcji fermentacji w żywieniu,
        - Analiza ryzyka i zagrożenia żywności.
        specjalność: Przetwórstwo żywności:
        - Przetwórstwo mięsa i tłuszczów zwierzęcych,
        - Przetwórstwo zbóż i termoplastyczna obróbka żywności,
        - Przetwórstwo grzybów, owoców i warzyw,
        - Przetwórstwo mleka  i reologia żywności,
        - Przemysłowa produkcja potraw,
        - Przetwórstwo drobiu,
        - Przetwórstwo ryb,
        - Biotechnologia w mleczarstwie,
        - Probiotyki w przetwórstwie mięsa,
        - Tradycyjne produkty żywnościowe,
        - Analiza w bezpieczeństwie żywności,
        - Przetwórstwo jaj,
        - Termoplastyczna obróbka zbóż,
        - Technologia cukiernictwa,
        - Hydrokoloidy i reologia,
        - Innowacyjne technologie przemysłu owocowo-warzywnego.
49.    Statystyka stosowana
50.    Systemy zapewnienia jakości
51.    Technologia informacyjna
52.    Technologia mięsa
53.    Technologia młynarstwa i kaszarstwa
54.    Technologia owoców, warzyw i grzybów
55.    Technologia roślin przemysłowych i zielarskich
56.    Technologia tłuszczów specjalnych
57.    Technologie węglowodanów i tłuszczów
58.    Tłuszcze specjalne w żywieniu
59.    Toksykologia żywności
60.    Towaroznawstwo żywności
61.    Współczesne trendy w biotechnologii żywności
62.    Współczesne trendy w przetwórstwie surowców  roślinnych
63.    Współczesne trendy w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności
64.    Współczesne trendy w żywieniu człowieka
65.    Wychowanie fizyczne
66.    Wykonanie i obrona pracy magisterskiej
67.    Zafałszowania żywności
68.    Żywność funkcjonalna
 

Przedmioty – dla kierunku: biotechnologia
1.      Aspekty prawne i społeczne GMO
2.      Bezpieczeństwo i ergonomia
3.      Bezpieczeństwo i problemy etyczne w biotechnologii
4.      Biochemia
5.      Bioinformatyka
6.      Biologia komórki
7.      Biologiczne metody ochrony roślin  
8.      Biotechnologia medyczna
9.      Biotechnologia roślin
10.    Biotechnologia rozrodu zwierząt
11.    Biotechnologia w diagnostyce i leczeniu zwierząt
12.    Biotechnologia w ochronie środowiska
13.    Biotechnologia żywności i leków
14.    Botanika
15.    Chemia
16.    Ekonomia
17.    Ekonomika produkcji
18.    Elementy biotechnologii żywności i leków
19.    Enzymologia
20.    Europejska i światowa integracja gospodarcza
21.    Fizjologia roślin
22.    Fizjologia zwierząt
         Fizyka z biofizyką
23.    Genetyka
24.    Genetyka medyczna
25.    Grafika inżynierska
26.    Immunologia
27.    Informatyka stosowana
28.    Inżynieria i aparatura bioprocesowa
29.    Język angielski
30.    Język wybrany
31.    Kultury in vitro zwierząt i roślin
32.    Matematyka  z elementami statystyki
33.    Metodologia prac doświadczalnych
34.    Metody biotechnologiczne w diagnostyce i analityce
35.    Metody izolacji związków biologicznie czynnych
36.    Mikologia przemysłowa
37.    Mikrobiologia
38.    Mikrobiologia przemysłowa
39.    Modyfikacje genetyczne drobnoustrojów przemysłowych
40.    Nutrigenomika
41.    Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej
42.    Podstawy biologii  komórki
43.    Podstawy biotechnologii roślin
44.    Podstawy biotechnologii zwierząt
45.    Podstawy metabolizmu wtórnego
46.    Podstawy projektowania
47.    Polityka bezpieczeństwa żywnościowego
48.    Practicum magisterskie (praca samodzielna studenta)
49.    Praktyka programowa
50.    Prawo gospodarcze
51.    Prawo żywnościowe
52.    Profilaktyka żywieniowa
53.    Proteomika i peptydomika
54.    Przedmiot humanistyczny
55.    Seminarium dyplomowe
56.    Seminarium dyplomowe
57.    Specjalizacja dyplomowa
58.    Statystyka stosowana
59.    Suplementy diety
60.    Systemy pomiaru i kontroli w bioinżynierii
61.    Systemy zarządzania jakością w biotechnologii
62.    Techniki analityczne w biotechnologii
63.    Techniki molekularne
64.    Technologia informacyjna
65.    Technologie odpadów przemysłu spożywczego
66.    Uwarunkowania geograficzne gospodarki żywnościowej
67.    Wirusologia molekularna
68.    Wybrane biologiczne metody ochrony roślin  
69.    Wychowanie fizyczne
70.    Wykonanie i obrona pracy dyplomowej
71.    Zafałszowania żywności
72.    Zarys  biotechnologii w  leczeniu zwierząt
73.    Zasady funkcjonowania firm biotechnologicznych
74.    Żywienie człowieka zdrowego i chorego
75.    Żywność specjalnego przeznaczenia