promocja   Dział Promocji Uczelni
i Wymiany Międzynarodowej

ul. Akademicka 13 20-950 Lublin, IIIp. mapa JAK TRAFIĆ?
tel. (+ 81) 445 66 91, 445 65 12, e-mail: promocja@up.lublin.plRedakcja strony internetowej

« wstecz

| aktualizacja: maj 2017

 

 
Nadzór nad stroną internetową pod względem merytorycznym i redakcyjnym sprawuje Dział Promocji Uczelni i Wymiany Międzynarodowej: redaktor naczelny mgr Agnieszka Wasilak.

 

Pod względem technicznym nadzór sprawuje Uczelniane Centrum Informatyki: webmaster mgr Anna Szwajgier.

 

 

 

Koordynatorzy Wydziałowi:
 

Wydział Agrobioinżynierii

 1. mgr inż. Małgorzata Gośniak
 2. dr Paweł Harasim
   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

 1. dr n. wet Klaudiusz Szczepaniak
 2. mgr inż. Sylwia Śpiewak

 

Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

 1. dr Mariusz Wójcik
 2. dr Paweł Żółkiewski

 

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

 1. mgr inż. Anna Gryta
 2. dr inż. Ernest Stawiarz

 

Wydział Inżynierii Produkcji

 1. dr inż. Beata Biernacka
 2.  mgr inż. Piotr Ścibisz
   

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

 1. mgr inż. Natalia Grodzieńska
 2. dr inż. Jadwiga Stachowicz 
 

 

 

Przedstawiciele jednostek uniwersyteckich:

 

Biblioteka Główna:  mgr Bartłomiej Pawłowski, mgr Weronika Kowalska, mgr Maria Boćkowska

Biuro Karier Studenckich i Więzi z Absolwentami: mgr Lech Szafrański


Biuro Rektora: mgr Małgorzata Szlachetka


Centralne Laboratorium Agroekologiczne: mgr Elżbieta Kosik


Centrum Nauki: mgr Katarzyna Ruczkowka, mgr Wojciech Skiba, mgr Aleksandra Jezierska
 
Centrum Sportowo-Rekreacyjne: mgr Agnieszka Choina-Godula


Centrum Transferu Technologii: mgr Małgorzta Kossowska-Lubańska


Centrum Kultury i Folkloru Wsi:  inż. Tomasz Chmurski


Dział Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego: dr Renata Reszka-Dyrka
 

Dział Logistyki: mgr Iwona Szymczyk
 

Dział Spraw Pracowniczych: mgr nż. Barbara Radko
 

Dział Spraw Socjalnych Studentów: mgr inż. Katarzyna Oleszek, dr inż. Magdalena Hetman

Dział Organizacji Studiów:  dr inż. Zdzisław Kaczmarski


Dział Technologii Mulitmedialnych: mgr inż. Maciej Niedziółka


Pracownia Poligraficzna: Małgorzata Lużyńska

 

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych:  mgr Edyta Zawada

 

Sekcja ds. BHP i ochrony PPOŻ:  mgr inż. Mariusz Szymczyk

 

Sekcja ds. zamówień publicznych: Aleksandra Gadzało, Justyna mgr Muszyńska-Sadło
 

Stanowisko ds. studentów niepełnosprawnych: mgr inż. Mgadalena  Łukasik

 

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu: mgr Marzena Bracław

 

Wydawnictwo: mgr Monika Jaskowiak