[ MENU DODATKOWE ]


Komitet Organizacyjny

« wstecz

 

 

        

 

 

Komitet Organizacyjny

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 

« wstecz

prof. dr hab. Andrzej Borowy

Prorektor Ds. Organizacji i Kadr Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

e-mail: andrzej.borowy@up.lublin.pl

 

Koordynator: mgr Agnieszka Wasilak

Specjalista ds. promocji uczelni 

tel. 81 445 66 05, e-mail: agnieszka .wasilak@up.lublin.pl

 

Sekretarz: mgr inż. Iwona Niezgoda

Biuro Innowacji i Transferu Technologii

tel. 81 445 62 51, e-mail: iwona.niezgoda@up.lublin.pl

 

 

KOORDYNATORZY WYDZIAŁOWI I Z JEDNOSTEK:

 

dr hab. Ewa Tomaszewska

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

 tel. 81 445 69 63, e-mail: ewa.tomaszewska@up.lublin.pl

 

mgr Aneta Kuś

Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

tel. 81 445 62 28 e-mail: anetaj.kus@gmail.com

 

mgr Grażyna Roguska

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

tel. 531 83 20 grazyna.roguska@up.lublin.pl

 

dr hab. inż. Dariusz M. Stasiak

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

tel. 81 462 33 42, e-mail: dariusz.stasiak@up.lublin.pl

 

prof. dr hab. Brygida Ślaska

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

 tel. 81 445 68 98, e-mail: brygida.slaska@up.lublin.pl  

 

dr Wioletta Wróblewska

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

 tel. 81 524 71 06 e-mail: wioletta.wroblewska@up.lublin.pl