foodscience   Witamy na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii!
Menu

20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 74, 462 33 92; fax. +48 81 462 33 76Postępowania habilitacyjne:

22.03.2019
W dniu 20.03.2019 roku, na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie rozpoczęło się postępowanie habilitacyjne dr inż. Anny Jakubczyk  w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia
28.02.2019
W dniu 20.02.2019 roku, na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie rozpoczęło się postępowanie habilitacyjne dr  Marioli Samsonowicz w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia
01.10.2018
W dniu 21.06.2018 roku, na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie rozpoczęło się postępowanie habilitacyjne dr Moniki Kordowskiej - Wiater  w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia
01.10.2018
W dniu 29.06.2018 roku, na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie rozpoczęło się postępowanie habilitacyjne dr Moniki Kędzierskiej - Matysek  w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia
09.04.2018
W dniu 21.03.2018 roku, na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie rozpoczęło się postępowanie habilitacyjne dr Urszuli Złotek  w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia
22.03.2018
W dniu 21.03.2018 roku, na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie rozpoczęło się postępowanie habilitacyjne dr Piotra Domaradzkiego  w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia
20.01.2018
W dniu 24 listopada  2017 roku, na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie rozpoczęło się postępowanie habilitacyjne dr Anety Brodziak w dziedzinie nauki rolnicze w dyscyplinie technologia żywności i żywienie człowieka
09.01.2018
W dniu 27 września  2017 roku, na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie rozpoczęło się postępowanie habilitacyjne dr Moniki Sujki w dziedzinie nauki rolnicze w dyscyplinie technologia żywności i żywienie człowieka
17.09.2016
W dniu 29 czerwca  2016 roku, na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinierozpoczęło się postępowanie habilitacyjne dr. Dariusza Kwalczyka w dziedzinie nauki rolnicze w dyscyplinie technologia żywności i żywienie człowieka
01.07.2016
W dniu 29 czerwca  2016 roku, na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, rozpoczęło się postępowanie habilitacyjne dr Karolinie Wójciak w dziedzinie nauki rolnicze w dyscyplinie technologia żywności i żywienie człowieka