foodscience   Witamy na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii!
Menu

20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 74, 462 33 92; fax. +48 81 462 33 76Postępowania habilitacyjne:

17.09.2016
W dniu 29 czerwca  2016 roku, na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinierozpoczęło się postępowanie habilitacyjne dr. Dariusza Kwalczyka w dziedzinie nauki rolnicze w dyscyplinie technologia żywności i żywienie człowieka
01.07.2016
W dniu 29 czerwca  2016 roku, na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, rozpoczęło się postępowanie habilitacyjne dr Karolinie Wójciak w dziedzinie nauki rolnicze w dyscyplinie technologia żywności i żywienie człowieka
18.05.2016
W dniu 20 kwietnia  2016 roku, na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, rozpoczęło się postępowanie habilitacyjne dr. Michała Świecy w dziedzinie nauki rolnicze w dyscyplinie technologia żywności i żywienie człowieka
17.05.2016
W dniu 20 kwietnia  2016 roku, na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, rozpoczęło się postępowanie habilitacyjne dr Aldony Soboty w dziedzinie nauki rolnicze w dyscyplinie technologia żywności i żywienie człowieka
31.03.2015
W dniu 25 marca 2015 roku, na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, rozpoczęło się postępowanie habilitacyjne dr. Bartosza Sołowieja
12.11.2014
W dniu 12 listopada 2014 roku, na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, rozpoczęło się postępowanie habilitacyjne dr Małgorzaty Materskiej.
16.06.2014
Na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, rozpoczęło się postępowanie habilitacyjne dr Małgorzaty Karwowskiej.
05.05.2014
W dniu 5 maja 2014 roku, na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, rozpoczęło się postępowanie habilitacyjne dr Urszuli Pankiewicz.
26.07.2013
W dniu 26 lipca 2013 roku, na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, rozpoczęło się postępowanie habilitacyjne dr Joanny Stadnik.
02.07.2013
W dniu 2 lipca 2013 roku, na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, rozpoczęło się postępowanie habilitacyjne dr. Dominika Szwajgiera.