[ MENU DODATKOWE ]


Ogłoszenia o obronach rozpraw doktorskich

13.09.2019agrobio

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Marcina Ciebienia na stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie: rolnictwo i ogrodnictwo tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ warunków meteorologicznych na wzrost i plonowanie maliny (Rubus idaeus L.) odmian powtarzających owocowanie w warunkach Padołu Zamojskiego w zależności od zagęszczenia roślin w rzędach".

13.09.2019biologiaprac

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Ziemiańskiej. Tytuł rozprawy doktorskiej: Ocena reaktywności emocjonalnej kur nieśnych w kontekście ich dobrostanu” 

11.09.2019agrobio

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Aleksandry Nuci na stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie: rolnictwo i ogrodnictwo tytuł rozprawy doktorskiej: „Analiza polimorfizmu genów Glu i Pin w pszenicy zwyczajnej oraz ich wpływ na jakość ziarna i właściwości glutenu”.

11.09.2019foodscience

 

09.09.2019agrobio

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Aleksandry Wieremczuk na stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie: rolnictwo i ogrodnictwo tytuł rozprawy doktorskiej: „Analiza genetyczna i molekularna nowych genów niewrażliwych na fotoperiod (Ppd) w pszenżycie”.

05.09.2019agrobio

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Stanisława Franczaka na stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie: rolnictwo i ogrodnictwo tytuł rozprawy doktorskiej: „Koncepcja wyceny wybranych świadczeń ekosystemowych zbiorowisk trawiastych”.

07.06.2019agrobio

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Luchowskiej na stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ genotypu oraz wybranych czynników agrotechnicznych na plony i jakość surowca bzu czarnego (Sambucus nigra L.)".

04.06.2019biologiaprac

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Pauliny Nazar. Tytuł rozprawy doktorskiej: Wybrane czynniki warunkujące występowanie pasożytów i ich wpływ na produkcyjność owiec

 

14.06.2019ogrodnictwoprac

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Dagmary Sadowskiej pt.:„Porównanie dynamiki sezonów pyłkowych i fenologii kwitnienia wybranych gatunków drzew w Lublinie w latach 2008-2012”.

14.05.2019ogrodnictwoprac

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. Wojciecha Mareckiego pt.:„Biotechnologiczna ocena genetycznej podatności kilku somaklonów truskawki (Fragaria x ananassa Duch.) na fitopatogeny z rodzaju Verticillium spp. i Phytophthora spp.”