[ MENU DODATKOWE ]


Ogłoszenia o obronach rozpraw doktorskich

26.04.2019agrobio

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Moniki Karszni na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie: agronomia tytuł rozprawy doktorskiej: „Ocena efektywności produkcyjnej stałych i płynnych nawozów azotowych zawierających siarkę w uprawie pszenicy ozimej rzepaku ozimego i kukurydzy”.

 

04.04.2019agrobio

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Anety Bobryk-Mamczarz na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie: agronomia tytuł rozprawy doktorskiej: „Plonowanie i jakość pszenicy twardej (Triticum durum Desf.) w porównaniu z pszenicą zwyczajną (Triticum aestivum ssp. vulgare L.), orkiszową (Triticum aestivum ssp. spelta L. em. Thell.) i płaskurką (Triticum dicoccum Schrank ex. Schübl.)”.
 

29.03.2019agrobio

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Krzysztofa Szubarta na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie: ochrona i kształtowanie środowiska tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ zróżnicowania agroekosystemów na różnorodność florystyczną w gminie miejskiej Rzeszów I gminach wiejskich Boguchwała i Krasne”.

20.03.2019ogrodnictwoprac

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. Piotra Kowalika pt.: "Wpływ dokarmiania pozakorzeniowego wapniem na plonowanie, skład chemiczny i budowę anatomiczną owoców jabłoni odmiany 'Szampion'"

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Marty Liss. Tytuł rozprawy doktorskiej: „Hydroterapia w relaksacji i odprowadzaniu ciepła z organizmu koni ” 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Martyny Ewy Kiesz. Tytuł rozprawy doktorskiej: „Efektywność stosowania fermentowanej poekstrakcyjnej śruty sojowej lub/i rzepakowej w żywieniu loch i warchlaków ”

04.12.2018foodscience
     
03.12.2018
     
05.12.2018ogrodnictwo

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. Sebastiana Antonia pt.: "Biologia kwitnienia, nektarowanie, pylenie i system reprodukcyjny kilku gatunków z rodzaju Oenothera L. (Onagraceae)".

12.11.2018biologia

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Kingi Kropiwiec- Domańskiej. Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ rasy i dodatku ostropestu plamistego (Sylibum marianum) na jakość podrobów wieprzowych”