[ MENU DODATKOWE ]


Ogłoszenia o obronach rozpraw doktorskich

22.02.2017biologia

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Roberta Piotra Pastuszki Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ wybranych czynników na wartość odżywczą i przydatność technologiczną mleka koziego, ze szczególnym uwzględnieniem frakcji tłuszczowej”.

 

31.01.2017agrobio

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Bernadetty Bienii na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie argonomii tytuł rozprawy doktorskiej: "Efektywność nawożenia dolistnego wybranych odmian ziemniaka w warunkach Podkarpacia"

 

09.12.2016weterynaria

publiczna obrona rozprawy doktorskiej lek. wet. Andrzeja Żmudy na stopień doktora nauk weterynaryjnych tytuł rozprawy doktorskiej: "Wpływ bezobjawowych zakażeń norek wirusem choroby aleuckiej na odporność humoralną po szczepieniu przeciwko nosówce"

 

05.12.2016foodscience

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Skrzypczak na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia tytuł rozprawy doktorskiej: „Wykorzystanie wybranych szczepów Lactobacillus helveticus w serowarskich kulturach starterowych”.

 

02.12.2016biologia

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Marcina Pastwy Tytuł rozprawy doktorskiej: „Polimorfizm wybranych genów osi somatotropowej i stresu u świń rasy puławskiej”.

 

01.12.2016agrobio

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Olek na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie: agronomia. Tytuł rozprawy: "Ocena możliwości poprawiania Triticum durum Desf. pod względem poziomu elementów plonowania kłosa i tolerancji na niskie pH gleby"

 

01.12.2016agrobio

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Marcina Wieremczuka na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie: agronomii. Tytuł rozprawy doktorskiej: "Studia nad wartością cech użytkowych odmian i populacji pszenicy twardej (Triticum durum Desf.) zróżnicowanych pod względem pochodzenia geograficznego"

 

25.11.2016agrobio

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Zygmunta Kwiatkowskiego na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie: ochrona i kształtowanie środowiska tytuł rozprawy doktorskiej: „Odpady wiertnicze w strategii kształtowania właściwości gleb i ich rekultywacji na terenach zdegradowanych”

 

08.12.2016ogrodnictwo

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. Agnieszki Sawickiej pt.: „Biologia wzrostu i rozwoju oraz plonowanie i skład chemiczny ostropestu plamistego (Silybum marianum L. Gaertn.) w zależności od terminu siewu oraz frakcji użytego materiału rozmnożeniowego”

 

22.11.2016biologia

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Natalii Koperskiej - tytuł rozprawy doktorskiej: „Zawartość makro- i mikroelementów w mleku produkowanym w gospodarstwach ekologicznych i konwencjonalnych z intensywnym (PMR) i tradycyjnym systemem żywienia krów”.