Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67
Katedra Uprawy i Żywienia Roślin

20-068 Lublin, ul. Leszczyńskiego 58
tel. 81-524-71-26
e-mail: kunro@up.lublin.pl
Kierownik: prof.dr hab. Zenia Michałojć, profesor nadzwyczajny
tel. 81-524-71-26
e-mail: zenia.michalojc@up.lublin.pl

Profesorowie nadzwyczajni

Adiunkci

Pozostali pracownicy

  • mgr inż. Roman Mitura, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-524-71-27,81-461-00-61 w.244
  • mgr inż. Monika Szewczyk, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-461-00-61, w. 245

Profesorowie emerytowani

  • prof.dr hab. Tadeusz Kęsik, profesor emerytowany, tel. 81-524-71-24
    e-mail: kesiktadeusz@gmail.com
  • prof.dr hab. Mirosław Konopiński, emerytowany profesor nadzwyczajny, tel. 81-524-71-19
    e-mail: miroslaw.konopinski@up.lublin.pl
  • prof. dr hab. Józef Nurzyński, profesor emerytowany, tel. 81-524-71-21