Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67
Katedra Sadownictwa i Szkółkarstwa

20-068 Lublin, ul. Leszczyńskiego 58
tel. 81-524-71-40
Kierownik: prof.dr hab. Bohdan Dobrzański, profesor zwyczajny
tel. 81-524-71-55
e-mail: bohdan.dobrzanski@up.lublin.pl

Jednostki podległe

Profesorowie zwyczajni

  Adiunkci

  Pozostali pracownicy

  • prof. dr hab. Andrzej Borowy, profesor, tel. 81-524-71-48
   e-mail: andrzej.borowy@up.lublin.pl
  • inż. Anna Janisz, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-524-71-40
   e-mail: anna.janisz@up.lublin.pl
  • Józef Kukuryka, pracownik gospodarczy, tel. 81-461-00-61, w. 141
  • dr Piotr Sienkiewicz, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-461-00-61, w.141

  Profesorowie emerytowani

  • prof. dr hab. Eberhard Makosz, profesor emerytowany, tel. 81-524-71-40
  • prof.dr hab. Justyna Tomala-Wieniarska, profesor emerytowany, tel. 81-524-71-40