Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67Aktualności


         

          W dniach 25-26 lipca 2018 r. w Lublinie odbyło się Forum Poszukiwania Partnerów Projektów – wydarzenie, mające na celu nawiązanie kontaktów i partnerstw w celu przygotowania projektów wniosków w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Program Współpracy Transgranicznej od 15 lat wspiera procesy rozwojowe na pograniczu Polski, Białorusi i Ukrainy poprzez współfinansowanie różnorodnych projektów. Wszystkie projekty wspierane przez Program mają charakter niekomercyjny i przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców wschodniej Polski oraz zachodniej Ukrainy i Białorusi. Granty o łącznej wartości ponad 170 milionów euro dofinansowują projekty skoncentrowane na ochronie i promocji przygranicznego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

 

 


          Katedrę Roślin Ozdobnych,  Dendrologii i Architektury Krajobrazu reprezentowali dr inż. Margot Dudkiewicz i mgr inż. Patryk Krupiński, a ich działania wspierała studentka kierunku architektura krajobrazu pani Uliana Havryliv.
Obrady zaowocowały nowymi kontaktami pomiędzy Katedrą, a m.in. Wołyńską Obwodową Administrację Państwową reprezentowaną przez panie Olenę Behal i Olgę Mosor oraz Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki. 

 

 

 


          Forum towarzyszyła konferencja z wykładami: „Projekt transgraniczny jako szansa i sposób na rozwiązanie problemów regionów”, „Produkt turystyczny”, „Dostępność projektów dla osób z niepełnosprawnościami”.
          Spotkanie było również okazją do promocji Uniwersytetu Przyrodniczego oraz kierunku Architektura Krajobrazu. 

 

 

 

 

 


« wstecz