[ MENU DODATKOWE ]Biuro Finansowania Potencjału Badawczego

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
koordynator: mgr Izabela Czaja-Banasiak, Dyrektor
tel. 81-445-69-68
e-mail: izabela.czaja@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Pracownicy