[ MENU DODATKOWE ]Biuro Projektów i Funduszy

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
koordynator: lic. Paweł Litwińczuk, specjalista
tel. 81-445-65-99
e-mail: pawel.litwinczuk@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Pracownicy