[ MENU DODATKOWE ]


Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

17.12.2020

Szanowni Państwo,


informuję, że w dniu jutrzejszym tj. dnia 18 grudnia 2020 r. (piątek) o godzinie 10:00 odbędzie się szkolenie online związane z ogólną tematyką Pracowniczych Planów Kapitałowych. Szkolenie przewidziane jest na 2-3 godz., link do spotkania znajduje się poniżej. Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w szkoleniu.


Spotkanie aplikacji Microsoft Teams. Dołącz na swoim komputerze lub w aplikacji mobilnej.

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzhlY2UxZGMtMzE2My00YjllLTk0ZWEtZDMxZWFkZmYyMzM1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220d2b6bbb-a69c-41e8-9ef1-c035572bd00e%22%2c%22Oid%22%3a%22d2f09a41-1d14-48f4-92c0-8b626ca8ba2f%22%7d
 


Prorektor ds. Kadr
Prof. dr hab. Andrzej Marczuk
 


« wstecz