[ MENU DODATKOWE ]


Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

25.02.2021

Szanowni Państwo,
Pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 

Ponawiam informację dotyczącą szkoleń z tematyki Pracowniczych Planów Kapitałowych. Zachęcam do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez TFI PZU w celu poznania zasad i warunków uczestnictwa w programie. Zdobycie wiedzy dotyczącej PPK pozwoli Państwu na podjęcie optymalnej decyzji w sprawie przystąpienia do programu.

 
Załączniki:
 
Z wyrazami szacunku,
Prorektor ds kadr
prof. dr hab. Andrzej Marczuk

 


« wstecz