foodscience   Witamy na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii!
Menu

20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 74, 462 33 92; fax. +48 81 462 33 76Działalność

« wstecz

 

Celem Towarzystwa jest rozwijanie społecznej działalności naukowej, dydaktycznej i popularyzatorskiej w dziedzinie nauk o żywności i jej technologii, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych oraz problemów inżynieryjnych i ekonomicznych związanych z przetwarzaniem i przechowywaniem surowców, półproduktów i produktów żywnościowych, a także upowszechnianie osiągnięć naukowych i wymiana doświadczeń z uwzględnieniem potrzeb i pożytku gospodarki narodowej.

 

 

Towarzystwo realizuje swoje cele przez:
 
  •  organizowanie kongresów, zjazdów, sympozjów, konferencji i szkół naukowych,
  •  organizowanie publicznych odczytów i wykładów oraz innych form upowszechniania nauki,
  •  organizowanie i prowadzenie prac naukowo - badawczych przez powołane do tego komisje, zespoły i grupy robocze,
  •  inicjowanie badań w zakresie uwarunkowań przyrodniczych, technologicznych i ekonomicznych wytwarzania żywności,
  •  organizowanie i prowadzenie współpracy z pokrewnymi instytucjami i stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi,
  •  prowadzenie działalności wydawniczej,
  •  opracowywanie ekspertyz, wydawanie opinii i orzeczeń w zakresie działania Towarzystwa,
  •  kształcenie i dokształcanie członków,
  •  współdziałanie w ujednoliceniu metod i norm oraz nazewnictwa w zakresie technologii żywności,
  •  prowadzenie działalności gospodarczej