[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

23.02.2021

 

Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Szanowni Państwo,


Centrum Nauki UPL uprzejmie informuje, że w ramach realizowanego projektu „ Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy przez  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie” desponuje możliwością przetłumaczenia z języka polskiego na język angielski obowiązujących w naszej uczelni tekstów dokumentów wewnętrznych  (aktów prawnych, oficjalnych dokumentów UPL, spraw organizacyjnych oraz akademickich; oferty dydaktycznej, prowadzonych projektów naukowych oraz badań na UPL).


Materiały przeznaczone do tłumaczeń to przede wszystkim: regulaminy, zarządzenia, statuty, uchwały, umowy, akty wewnętrzne i treści stron internetowych związane z obsługą obcokrajowców (studentów i kadry zagranicznej).


Propozycje materiałów do przetłumaczenia z języka polskiego na język angielski  należy przesyłać w wersji elektronicznej w  formie plików Word na adres e-mail: aleksandra.jezierska@up.lublin.pl


Termin składania dokumentów: 31.03.2021 r.


Proszę o uwzględnienie do tłumaczenia najważniejszych i najpilniejszych treści.


Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu dokumentów do przetłumaczenia będzie podejmowana w uzgodnieniu z Prorektorem ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą - dr hab. Bartoszem Sołowiejem, prof. uczelni.


Realizacja tłumaczeń będzie możliwa do wyczerpania środków w budżecie projektu przeznaczonych na ten cel.


Zapraszamy do składania dokumentów.

Osoba do kontaktu:
Aleksandra Jezierska
Centrum Nauki
Biuro Funduszy i Projektów
Tel. 81 445-66-78

Program jest  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN 14/18.
 


« wstecz