[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

01.03.2021

Szanowni Państwo,


Komisja Wyborcza Uczelni pragnie poinformować, że wybory do rad dyscyplin odbędą się za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams w dniach:
09.03.2021 (wtorek) – I tura
11.03.2021 (czwartek) – II tura
12.03.2021 (piątek) – III tura


Karta do głosowania będzie dostępna po zalogowaniu się przez Państwa w aplikacji Microsoft Teams w ww. dniach wyłącznie w godzinach od 700 do 1000. Przed i po tym czasie oddanie głosu będzie niemożliwe.


Pragniemy zwrócić uwagę, że zgodnie z §12 Regulaminu Wyborczego uchwalonego przez Senat UP w dniu 29.01.2021 r.:

  • Wyborca ma obowiązek zweryfikowania swoich danych na liście wyborczej
  • Brak zgody na kandydowanie musi zostać zgłoszony pisemnie do KWU w celu wykreślenia z list osób uprawnionych wyborców
  • Wszystkie uwagi oraz wnioski o wykreślenie z list wyborczych KWU przyjmuje w terminie w sposób określony w oddzielnym komunikacie
  • Brak zgłoszenia prośby o wykreślenie z kandydowania do rady dyscypliny uznawany jest za wyrażenie zgody na kandydowanie
  • wszystkie uwagi, zastrzeżenia i oświadczenia o braku zgody na kandydowanie należy zgłaszać do KWU w formie i terminach określonych w Regulaminie Wyborczym i komunikatach KWU;


Szczegółowe informacje dotyczące weryfikacji list wyborczych oraz formularz wniosku o wykreślenie z list wyborczych znajdują się w BIP w zakładce wybory (https://bip.up.lublin.pl/292/).

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi instrukcjami dotyczącymi wyborów.


    Łączymy wyrazy szacunku,
    Komisja Wyborcza Uczelni

 


Załączniki:
1. Regulamin Wyborczy określający zasady organizacji wyborów rad dyscyplin w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie na kadencję 2021-2024
2.
Komunikat 1- dotyczący ogłoszenia wyborów
3.
Komunikat 2 - dotyczący rezygnacji z kandydowania
4.
Wyborcy – osoby uprawnione do głosowania oraz informacje dotyczące weryfikacji  na liście wyborczej
5.
Kandydaci – osoby uprawnione do kandydowania oraz informacje dotyczące rezygnacji z kandydowania
6.
Oświadczenie o rezygnacji z kandydowania
7.
Instrukcja głosownia
 


« wstecz