[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

09.04.2019

W kwietniowym numerze czasopisma Research in Veterinary Science (vol.123, 232-238, 2019) został opublikowany artykuł pt.: „Immunohistochemical expression of p.63 protein and calponin in canine mammary tumours”.

W publikacji przedstawiono wyniki badań nad wykorzystywaniem immunohistochemicznych markerów komórek mioepitelialnych w diagnostyce nowotworów gruczołu sutkowego u suk.

 

Artykuł jest efektem wieloletniej współpracy pomiędzy Zakładem Patomorfologii i Weterynarii Sądowej UP w Lublinie, a Katedrą Anatomii i Patologii Porównawczej Uniwersytetu w Cordobie. Autorami artykułu ze strony polskiej są: Wojciech Łopuszyński, Marek Szczubiał, Anna Śmiech i Kamila Bulak, natomiast ze strony hiszpańskiej Yolanda Millan, Silvia Guin-Luna, Raquel Sanchez-Cespedes oraz Juana Martin de las Mulas.

 

Współpracę pomiędzy wymienionymi jednostkami zapoczątkował wyjazd dr Wojciecha Łopuszyńskiego do Uniwersytetu w Cordobie w ramach Programu Erasmus w 2006 roku. Podczas tego pobytu podpisana została również dwustronna umowa dotycząca wymiany studenckiej.

Do chwili obecnej do Uniwersytetu w Cordobie wyjechało 9 studentów z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii oraz 12 pracowników, a przyjechało 10 studentów na Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu oraz 3 pracowników.

Pełna treść artykułu dostępna jest w wersji elektronicznej poprzez stronę Biblioteki UP w Lublinie.


« wstecz