[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

09.01.2018

Dział  Spraw Pracowniczych 

Sekcja  Spraw Socjalnych

KKs / 177 / 3 / 18

 
 

K O M U N I K A T

 

Dział Spraw Pracowniczych, Sekcja Spraw Socjalnych UP informuje, że od dnia 29 stycznia 2018 r. do 1 lipca 2018 r. wznowione zostaną zajęcia sportowe dla pracowników Uczelni w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym UP  przy ul. Głębokiej 31.

 

1.    SIŁOWNIA  +  SALA  CARDIO

Odpłatność za karnet  w  w/w okresie jest uzależniona od średniego miesięcznego przychodu przypadającego na osobę w rodzinie:

Przychód do 2000 zł  -  opłata - 219 zł

Przychód od 2001 zł do 2700 zł  - opłata - 224 zł

Przychód od 2701 zł do 3500zł  - opłata - 229 zł   

Przychód pow.3500 zł  - opłata - 234 zł

W ramach karnetu SIŁOWNIA + SALA CARDIO pracownicy mogą  korzystać bez  ograniczeń z siłowni i sali cardio w następujących terminach:   

SIŁOWNIA               – pon - pt 15 30  – 22 00  ,  sobota 1000 – 1700

SALA CARDIO         – pon - pt 15 00  – 22 00  ,  sobota 1000 – 1700

                       

2.    ZAJĘCIA FITNESS  +  SALA CARDIO

 

Odpłatność za karnet  w  w/w okresie jest uzależniona od średniego miesięcznego przychodu przypadającego na osobę w rodzinie :

Przychód do 2000 zł  - opłata - 239 zł

Przychód od 2001 zł do 2700 zł - opłata - 244 zł

Przychód od 2701 zł do 3500 zł   - opłata - 249 zł    

Przychód pow.3500 zł -   opłata - 254 zł

W ramach karnetu FITNESS + SALA CARDIO pracownicy mogą  korzystać bez ograniczeń z zajęć fitness i sali cardio w następujących terminach:   

FITNESS                 –  zgodnie z planem zajęć fitness

SALA CARDIO        – pon - pt 15 00  – 22 00  ,  sobota 1000 – 1700

 
 
 

3. ZAJĘCIA FITNESS  +  SIŁOWNIA  +  SALA CARDIO

 

Odpłatność za karnet  w  w/w okresie jest uzależniona od średniego miesięcznego przychodu przypadającego na osobę w rodzinie :

Przychód do 2000 zł - opłata  - 289 zł

Przychód od 2001 zł do 2700 zł - opłata  - 294 zł

Przychód od 2701 zł do 3500 zł -  opłata  - 299 zł     

Przychód pow.3500 zł  - opłata  - 304 zł

W ramach karnetu FITNESS + SIŁOWNIA + SALA CARDIO  pracownicy mogą  korzystać bez ograniczeń z zajęć fitness, siłowni i sali cardio w następujących terminach:   

FITNESS                  – zgodnie z planem zajęć fitness

SIŁOWNIA               – pon - pt 15 30  – 22 00  ,  sobota 1000 – 1700

SALA CARDIO         – pon - pt 15 00  – 22 00  ,  sobota 1000 – 1700

 

4.SPINNING  +  SALA CARDIO   (spinning – zajęcia na rowerach z instruktorem)

 

Odpłatność za karnet  w  w/w okresie jest uzależniona od średniego miesięcznego przychodu przypadającego na osobę w rodzinie:

 

Przychód do 2000 zł -  opłata  - 189 zł

Przychód od 2001 zł do 2700 zł - opłata  - 194 zł

Przychód od 2701 zł do 3500 zł  -opłata  - 199 zł

Przychód pow.3500 zł - opłata  - 204 zł

W ramach karnetu SPINNING + SALA CARDIO pracownicy mogą  korzystać bez ograniczeń z zajęć na rowerach spinningowych  i sali cardio w następujących terminach:   

SPINNING               – zgodnie z planem zajęć fitness

SALA CARDIO        – pon - pt 15 00  – 22 00  ,  sobota 1000 – 1700

Aktualny plan zajęć fitness jest dostępny na www.sport.up.lublin.pl w zakładce SALA FITNESS, a następnie PLAN ZAJĘĆ.

 

WAŻNE: W przypadku wysokiej frekwencji na zajęciach fitness, zostaną wprowadzone zapisy na poszczególne zajęcia, które prowadzić będzie dyżurny instruktor w SALI CARDIO.     

5.    SIATKÓWKA – poniedziałek  w godz.   1830 – 2000

           

Odpłatność dla pracowników (grupa min.10 osób)  jest uzależniona od przychodu rodziny pracownika:

Przychód do 2000 zł  -  opłata - 129 zł

Przychód od 2001 zł do 2700 zł - opłata - 134 zł

Przychód od 2701 zł do 3500 zł  -  opłata - 139 zł     

Przychód pow.3500 zł -   opłata  - 144 zł

        

6.    KOSZYKÓWKA - piątek w godz.   2000 – 2130

 

Odpłatność dla pracowników (grupa min.10 osób)  jest uzależniona  od średniego miesięcznego przychodu przypadającego na osobę w rodzinie:

Przychód do 2000 zł  -  opłata – 138 zł

Przychód od 2001 zł do 2700 zł - opłata - 143 zł

Przychód od 2701 zł do 3500zł  - opłata - 148 zł    

Przychód pow.3500 zł - opłata - 153 zł

 

Zapisy przyjmuje Sekcja Spraw Socjalnych UP (budynek Rektoratu, pokój nr 155) tel. 81 445-69-11 od 9.01 - 23.01.2018 r. Odbiór karnetów wraz z opłatą przyjmuje Punkt Obsługi Klienta Centrum Sportowo-Rekreacyjnego UP (kasa) przy ul. Głębokiej 31 od dnia  24 stycznia 2018 r. lub w momencie pierwszych zajęćCzłonkowie ZNP oraz NSZZ ,,Solidarność’ otrzymają dofinansowanie do w/w karnetów w kwocie 30,-zł.  Wypłata w Sekretariatach Związków po 28 lutego br.

 

Ważne: odbiór karnetów osobiście za okazaniem dokumentu tożsamości.

 

 

Termin odbioru karnetów mija 16 lutego br.

 
 
 
 
                   


« wstecz