[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

29.01.2018

Dział Spraw Pracowniczych

Sekcja Spraw Socjalnych
Kks/178/ 04/15 
 
 
KOMUNIKAT
 

Dział Spraw Pracowniczych, Sekcja Spraw Socjalnych UP uprzejmie informuje, że dnia 9 lutego (piątek) 2018 roku organizuje imprezę integracyjną o charakterze kulturalno-rozrywkowym dla pracowników oraz byłych pracowników (emerytów-rencistów) Uczelni. Impreza odbędzie się w restauracji ,,VESARIA” przy ul. Nowy Świat 38B w Lublinie. Początek imprezy godz.19.00. Odpłatność dla pracowników oraz byłych pracowników (emerytów, rencistów) uzależniona jest od przychodu na członka rodziny i wynosi:

 

- przychód do 2000 zł 65zł

- przychód od 2001-2700zł 70zł

- przychód 2701zł-3500 zł 75zł

- przychód pow.3500zł 80zł

 

 

Członkowie ZNP oraz NSZZ ,,Solidarność’’ otrzymają dofinansowanie do w/w imprezy w kwocie: ZNP - 15zł, NSZZ Solidarność - 15 zł, odbiór dofinansowania po 9 lutym 2018r. w Sekretariatach w/w Związków. Zapisy wraz z odpłatnością przyjmuje Sekcja Spraw Socjalnych (budynek Rektoratu , pokój nr 155) do 5 lutego 2018 r.

 

 


« wstecz