[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

12.03.2018

Kks/178/ 7 /18                                Lublin,  dnia 12.03.2018 r.

 


KOMUNIKAT

 

Dział Spraw Pracowniczych, Sekcja Spraw Socjalnych informuje, że byli pracownicy (emeryci lub renciści) Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, nie zatrudnieni na etacie otrzymają w okresie wiosennym br. bezzwrotną pomoc materialną  ze środków ZFŚS. Wysokość świadczenia uzależniona  jest od  średniego miesięcznego przychodu  na członka rodziny emeryta/rencisty, uzyskanego w roku ubiegłym i wynosi:

 
Przychód do 2000zł                  - 800zł
Przychód od 2001zł- 2700zł     - 650zł
Przychód od 2701zł- 3500zł     - 500zł
Przychód pow. 3500zł               - 350zł
 

Oświadczenia należy składać w Sekcji Spraw Socjalnych (budynek Rektoratu, pokój nr 155) w terminie do 27.04.2018r.

W/w świadczenia wypłacane  będą w kasie Uczelni po 3 tygodniach od złożenia oświadczenia lub na podane konto bankowe.

 


[ ZAŁĄCZNIK ]

 

 

 


« wstecz