[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

02.10.2018

 

Kks/178/ 13 /18                                                           

 

Lublin,  dnia 01 .10.2018r.

 


KOMUNIKAT

 

Dział Spraw Pracowniczych, Sekcja Spraw Socjalnych informuje, że byli pracownicy (emeryci lub renciści) Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, nie zatrudnieni na etacie otrzymają w okresie jesiennym br. bezzwrotną pomoc materialną  ze środków ZFŚS. Wysokość świadczenia  uzależniona  jest od  średniego miesięcznego przychodu  na członka rodziny emeryta/rencisty, uzyskanego w roku ubiegłym i wynosi:

 
Przychód do 2000 zł                        - 600zł
Przychód od 2001 zł - 2700zł          - 500zł
Przychód od 2701 zł - 3500zł          - 400zł
Przychód pow. 3500 zł                    - 200zł
 

Oświadczenia wraz z wyrażoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych /RODO/ należy składać w Sekcji Spraw Socjalnych (budynek Rektoratu, pokój nr 155) w terminie do 31.10.2018 r.  W/w świadczenia wypłacane  będą od listopada b.r. w Kasie Uczelni lub na podane we wniosku konto bankowe.

 

DO POBRANIA:

 

 

 

 
 
 
 
 


« wstecz