[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

18.11.2020

 

 

 Kierownicy

 Jednostek Organizacyjnych

 Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 w/m

 

 K O M U N I K A T

w sprawie: terminowego rozliczenia środków finansowych i majątkowych za 2020 r.

 

W związku z rocznym zamknięciem ksiąg rachunkowych i koniecznością sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 rok proszę o złożenie do Działu Finansowo Księgowego oraz Działu Rozliczeń Projektów:

 

1. Dokumentów rozliczeniowych z działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej dotyczących zakupów towarów i usług oraz delegacji służbowych w terminie do 11 grudnia 2020 .

Od 14 grudnia do 31 grudnia do realizacji będą przyjmowane tylko faktury, których termin płatności przypada na ten okres i wynika z zawartych umów.

 

2. Rozliczenie pobranych zaliczek pieniężnych oraz kart VISA Business w terminie do 11 grudnia 2020 r.

 

3. Odebranie z magazynu centralnego materiałów, odczynników wcześniej zamówionych – w terminie do 23 grudnia 2020 r.

 

4. Rozliczenie pobranych z magazynu chemicznego trucizn – w terminie do 11 grudnia 2020 r.

(pokój nr 172 nr tel. (81) 445-68-12).

 

5. Uzgodnienie księgozbioru w terminie do 22 stycznia 2021 r. (pokój nr 173 nr tel. (81) 445- 68-81)

 

6. Protokoły Komisji Inwentaryzacyjnej dotyczące inwentaryzacji za 2020 rok należy złożyć w Dziale Finansowo-Księgowym do dnia 22 stycznia 2021 r.

 

7. Wszystkie dokumenty dotyczące rozliczeń z dostawcami i odbiorcami wystawione do dnia 31 grudnia 2020 r. powinny być złożone w Dziale Finansowo-Księgowym lub Dziale Rozliczeń Projektów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 stycznia 2021 roku.

 

8. Dokumentację nierozliczonych wcześniej wyjazdów służbowych krajowych i zagranicznych należy ostatecznie przekazać do dnia 11 stycznia 2021 r.

 

9. Z uwagi na krótkie terminy rozliczania i raportowania w projektach wszystkie dokumenty kosztowe wystawione dla UP w Lublinie należy złożyć do dnia 15 grudnia 2020 r. do Działu Rozliczeń Projektów.

Ostateczny termin składania dokumentów dotyczących projektów rozliczanych kasowo: dzień 15 grudnia 2020 r.

 

10. Ostateczny termin przekazania wszystkich pozostałych dokumentów rozliczeniowych upływa w dniu 31 stycznia 2021 r. Po tym terminie dokumenty dotyczące roku 2020 nie będą przyjmowane.

Uprzejmie proszę o udostępnienie komunikatu podległym pracownikom oraz przestrzeganie w/w terminów.

 

                                                                                                                               [ PDF ]

 


« wstecz