foodscience   Witamy na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii!
Menu

20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 74, 462 33 92; fax. +48 81 462 33 76Historia

« wstecz

Oddział Lubelski PTTŻ został powołany 18 grudnia 1992 r. z inicjatywy grupy założycieli wywodzących się z Akademii Rolniczej w Lublinie: prof. dr dr h. c. multi Stanisława Bujaka, prof. dr hab. Zdzisława Targońskiego, dr Ewy Kisielewskiej, dr Eugenii Podgórskiej, mgr inż. Jacka Zająca, dr hab. Janusza Kalbarczyka, mgr Piotra Janasa, mgr inż. Stanisława Mleko oraz dr hab. Jerzego Rogalskiego z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej i mgr inż. Tadeusza Rakowieckiego z Zakładów Piwowarskich w Lublinie. W zebraniu założycielskim wziął udział ówczesny Prezes PTTŻ prof. dr dr h. c. multi Antoni Rutkowski.

 

W dniu 25 stycznia 1993 r. został powiadomiony o tym fakcie Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach. Na Przewodniczącego Oddziału został wybrany prof. dr hab. Zdzisław Targoński, zastępcą Przewodniczacego mianowano mgr inż. Tadeusza Rakowieckiego, Skarbnikiem został mgr inż. Jacek Zając, zastąpiony później przez dr Stanisława Mleko.
 
W roku 1995 Oddział Lubelski liczył 20 członków rzeczywistych, w tym 12 pracowników Oddziału Technologii Żywności Akademii Rolniczej i 8 reprezentantów zakładów przemysłu spożywczego z Lublina. Prezesem Oddziału Lubelskiego PTTŻ w latach 1993 - 2003 był prof. dr hab. Zdzisław Targoński, zastępcą Prezesa był wówczas mgr inż. Tadeusz Rakowiecki, zaś funkcję Sekretarza i Skarbnika pełnił od 1994 roku prof. dr hab. Stanisław Mleko. W latach 2003 - 2006 funkcję Prezesa pełnił prof. Stanisław Mleko, Zastępcą Prezesa była prof. dr hab. Barbara Baraniak, a sekretarzem i skarbnikiem dr hab. Jerzy Jamroz.
 
Skład Zarządu w kadencji 2006 - 2009 był następujący: 
prof. dr hab. Stanisław Mleko - Prezes, 
prof. dr hab. Barbara Baraniak - zastępca Prezesa, 
dr Monika Kordowska - Wiater - Sekretarz, 
prof. dr hab. Janusz Kalbarczyk - Skarbnik, 
prof. dr hab. Anna Litwińczuk - członek Zarządu,
dr Magdalena Polak - Berecka - członek Zarządu.
 
 Działalność Towarzystwa polegała na organizowaniu odczytów, wykładów i seminariów np. w Technikum Przemysłu Spożywczego, Zakładach Przemysłu Spirytusowego i Drożdżowego i przede wszystkim w Katedrze Technologii Przemysłu Rolno - Spożywczego i Przechowalnictwa (obecnie Katedrze Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności). Wykładowcami byli zarówno członkowie Oddziału Lubelskiego PTTŻ, jak i zaproszeni goście z Polski i z zagranicy, np. prof. Józef Korolczuk z INRA we Francji oraz prof. Vladimir Tolstoguzov z Nestle w Szwajcarii.
Drugim nurtem działalności Oddziału Lubelskiego PTTŻ była współpraca z przemysłem polegająca na zleconej ocenie różnych produktów spożywczych wytwarzanych w miejscowych zakładach przetwórczych.
 
Oddział Lubelski PTTŻ był organizatorem seminarium szkoleniowego nt. "Metody analizy autentyczności soków i koncentratów owocowych", które odbyło się w dniach 29-30.05.1996 r. w Katedrze Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego i Przechowalnictwa AR w Lublinie. w szkoleniu uczestniczyły 32 osoby z całej Polski, głównie z branży przetwórstwa owocowo - warzywnego.
 
W dniu 29.05.1996 odbyła się również I Ogólnopolska Sesja nt.: "Jakość makaronów" przy współudziale Okręgowego Przedsiębiorstwa Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego PZZ. W sesji uczestniczyło 50 osób.
W 2001 r. (31.01.-01.02.) Oddział zorganizował I Interdyscyplinarną Konferencję Naukową "Nutraceutyki", podczas której wygłoszono 19 referatów, liczba uczestników wynosiła 50 osób.
 
Oddział Lubelski PTTŻ był współorganizatorem XXV Sesji Naukowej Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN w 1994 roku (15.09-16.09) pt.: "Postępy w technologii żywności" oraz XXXIII Sesji Naukowej Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN w 2002 roku (10-11.09.) pt.: "Nauka o żywności, osiągnięcia i perspektywy".
 
W dniach 23 - 34.05.2007 w Lublinie odbyła się XII Sesja Naukowa Sekcji Młodej Kadry Naukowej PTTŻ "Jakość i Prozdrowotne Cechy Żywności" pod hasłem "Właściwości funkcjonalne żywności i jej składników".