foodscience   Witamy na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii!
Menu

20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 74, 462 33 92; fax. +48 81 462 33 76Polskie Towarzystwo Technologów Żywności

27.09.2017

W dniu 7 września 2017 roku w Dworku Ziemiańskim w Felinie odbyło się spotkanie członków Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności w ramach pikniku naukowego. Spotkanie rozpoczęło się prezentacją sprawozdania merytorycznego z działalności Towarzystwa.  Następnie Pani prof. dr hab. Urszula Gawlik-Dziki wygłosiła wykład nt "Interakcje związków fenolowych ze składnikami matrycy żywności jako czynnik warunkujący ich bioaktywność".
W spotkaniu uczestniczyło 26 członków Towarzystwa z Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii oraz Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki.


« wstecz