foodscience   Witamy na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii!
Menu

20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 74, 462 33 92; fax. +48 81 462 33 76Polskie Towarzystwo Technologów Żywności

03.12.2019

W dniu 20 listopada 2019 roku w Auli Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbyło się seminarium naukowe „Znakowanie żywności zgodnie z Rozporządzeniem 1169/2011”. Seminarium zostało zorganizowane z inicjatywy władz Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności przy współpracy z władzami Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii oraz Wojewódzkim Inspektorem Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Celem, jaki przyświecał organizatorom, było przybliżenie pracownikom i studentom prawnych aspektów znakowania żywności oraz obowiązków ciążących na producentach żywności w zakresie przekazywania konsumentom rzetelnej informacji nt żywności.

 

 

Zaproponowana tematyka spotkała się z dużym zainteresowaniem. Seminarium wygłosiła Pani Agnieszka Jarosińska - Zastępca Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Wzięło w nim udział 55 osób. Uczestnikami byli zarówno członkowie PTTŻ (pracownicy Uczelni, pracownicy zakładów branży spożywczej) jak i pracownicy i studenci Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 


« wstecz