[ MENU DODATKOWE ]


Rejestracja projektów na Lubelski Festiwal Nauki

« wstecz

 

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam do rejestracji projektów w ramach XV Lubelskiego Festiwalu Nauki, który odbędzie się w dniach 15-21 września 2018 r. pod hasłem Człowiek inspiracją nauki. Głównym organizatorem tegorocznej edycji Festiwalu jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie.

 

 

UWAGA!

Rejestracja projektów trwa do 20 czerwca 2018 r. do godz. 10.00
 
 

 

 

Aby zgłosić projekt niezbędna jest rejestracja w systemie LFN:
https://festiwal.lublin.pl/projekty/reg.html

 

 


 

 

Kod rejestracyjny, niezbędny do zarejestrowania się jako Kierownik projektu, to: LFN2018!UP Ze względu na ochronę danych osobowych konta złożone w poprzednich edycjach Festiwalu zostały usunięte. Wytyczne dotyczące zgłoszenia i rejestracji projektów dla Kierowników projektów dostępne są pod adresem: 

 

 https://festiwal.lublin.pl/#przewodnik

 

 
 

Dane kontaktowe Koordynatorów Wydziałowych XV LFN:

 

Wydział Agrobioinżynierii: dr hab. Marzena Brodowska

Wydział Medycyny Weterynaryjnej: dr hab. Witold Kędzierski

Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki: dr hab. Aneta Strachecka

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu: dr Beata Zimowska

Wydział Inżynierii Produkcji: dr hab. Leszek Rydzak

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii: dr hab. Monika Sujka

 

Biblioteka Główna UP:  mgr Adriana Sobczak-Frynas

 

Jednostki ogólnouczelniane UP:  mgr Iwona Pachcińska

 

Program ramowy XV Lubelskiego Festiwalu Nauki:

 

  • 15 września 2018 r. - uroczysta Inauguracja XV Lubelskiego Festiwalu Nauki
  • 16 września 2018 r. - Piknik Naukowy w godz. 11:00 - 15:00 (Plac Teatralny, Centrum Spotkania Kultur)
  • 16 - 21 września 2018 r. - projekty indywidualne uczelni i innych współorganizatorów upowszechniające naukę, w tym dzień otwarty lubelskich laboratoriów we współpracy z Urzędem Marszałkowskim, w ramach Europejskiego Tygodnia Innowacji,
  • 18 września 2018 r. - „Człowiek w nauce” dla doktorantów i młodych naukowców (Lubelskie Centrum Konferencyjne, we współpracy z Urzędem Marszałkowskim, w ramach Europejskiego Tygodnia Innowacji),
  • 21 września 2018 r. - uroczyste zakończenie XV Lubelskiego Festiwalu Nauki.
 
Z poważaniem
Joanna Stadnik
Uczelniany Koordynator XV LFN
 


dr hab. inż. Joanna Stadnik prof. nadzw.
Katedra Technologii Surowców Pochodzenia Zwierzęcego
Zakład Technologii Mięsa i Zarządzania Jakością
Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
e-mail:
joanna.stadnik@up.lublin.pl
tel: +4881 462 33 41
fax: +4881 462 33 45