[ MENU DODATKOWE ]


Relacje z wydarzeń

02.10.2019

Grupa studentów III i IV roku kierunku Ochrona Środowiska, w okresie od maja do września 2019 r. brała udział w pracach terenowych mających na celu aklimatyzację i wsiedlenie ponad 3000 sadzonek wierzby lapońskiej (Salix lapponum) i wierzby borówkolistnej (Salix myrtilloides) w Poleskim Parku Narodowym.

 


Reliktowe gatunki wierzb należą do grupy najbardziej zagrożonych ekstynkcją we florze naszego kraju. Ich reintrodukcja jest prowadzona dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską projektu realizowanego przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, pt. „Ochrona czynna szczególnie zagrożonych gatunków roślin reliktowych z rodziny Salicaceae w siedliskach torfowiskowych”. Kierownikiem projektu jest Pani dr hab. Magdalena Pogorzelec, pracownik Katedry Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów.


Studenci zajmowali się pielęgnacją roślin pozyskanych metodą mikrorozmnażania, które aklimatyzowały się w Terenowej Stacji Aklimatyzacji Roślin nad jeziorem Piaseczno, ale przede wszystkim ich pomoc była nieoceniona podczas sadzenia roślin w trudnym do eksploracji terenie torfowisk Poleskiego Parku Narodowego.

 


Cały zespół projektu, pracownicy naukowi i techniczni Wydziału Biologii Środowiskowej, składają serdeczne podziękowania za pełne pasji poświęcenie i niezawodność, wszystkim studentom biorącym udział w pracach na rzecz ochrony różnorodności gatunkowej naszego regionu.

 

[ GALERIA ZDJĘĆ ]
 


« wstecz