[ MENU DODATKOWE ]


Relacje z wydarzeń

29.06.2015foodscience

 

 

25 czerwca 2015 r. Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie obchodził jubileusz 10-lecia, połączony z 25-leciem Oddziału Technologii Żywności.

 

Uroczystości odbywającej się w Centrum Kongresowym przewodniczyło kolegium dziekańskie Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii. Po powitaniu licznie zgromadzonych gości,  Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Izabella Jackowska,  przedstawiła przełomowe daty z historii Wydziału w prezentacji „10 lat doświadczeń”.

 

 

 

 

[ FOTOREPORTAŻ ]

 

 

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii został w 2005 r. wyodrębniony z najstarszego w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie Wydziału Rolniczego (obecnie Wydział Agrobioinżynierii). Pracownicy zatrudnieni w Katedrze Technologii Rolnej, Katedrze Chemii, Katedrze Biochemii już wówczas prowadzili badania związane z mikrobiologią, biotechnologią i chemią żywności oraz na Wydziale Techniki Rolniczej z zakresu inżynierii żywności i technologii mięsa, a w Centralnym Laboratorium Aparaturowym z zakresu analizy żywności. Natomiast kierunek studiów: technologia żywności i żywienie człowieka funkcjonował w UP w Lublinie od 1990 roku, również na Wydziale Rolniczym.

 

 

 

 

JM Rektor prof. dr hab. Marian Wesołowski w swoim przemówieniu pogratulował osiągnięć pracownikom Wydziału. Wspomniał prof. dr hab. Stanisława Bujaka (dziekan Wydziału Rolniczego, później prorektor ds. nauki), który był niewątpliwie pierwszym orędownikiem powstania Wydziału zajmująćego się dyscypliną naukową technologia żywności i żywienia.

 

Prof. dr hab. Zdzisław Targoński przedstawił główne kierunki badawcze prowadzone na Wydziale. Są one związane z szeroko pojętymi naukami o żywności i żywieniu, biotechnologii i obejmują zarówno technologię surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, analizę żywności, chemię i biochemię żywności, mikrobiologię i bezpieczeństwo żywności, żywienie człowieka, jak i biotechnologię żywności i biotechnologię przemysłową.

 

 

 

 

Na ręce kolegium dziekańskiego przedstawiciele władz publicznych oraz instytucji naukowych z kraju i zagranicy złożyli gratulacje i wyrazy uznania.

 

 

 

 

Obecnie na Wydziale zatrudnionych jest 102 pracowników w tym 75 nauczycieli akademickich. Na Wydziale przeprowadzono 32 przewody doktorskie, 7 habilitacyjnych oraz dwa postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora. Dotychczas Wydział ukończyło 3500 absolwentów. W roku akademickim 2014/2015 kształci się około 1200 studentów na czterech kierunkach studiów.

 

 

 

W dalszej części odbyło się posiedzenie naukowe w ramach XLII Sesja Komitetu Nauk o Żywności Polskiej Akademii Nauk. Tematyka dotyczyła m.in. procesów technologicznych i biotechnologicznych w produkcji żywności, bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, żywienia człowieka i jakości mikrobiologicznej żywności.

 

 

---

tekst i zdjęcia: Biuro Promocji Uczelni

 

 

 


« wstecz