[ MENU DODATKOWE ]


Rozprawy doktorskie 2006

« wstecz

Autor: dr inż. Agnieszka Pawlas
Temat: Badania nad zastosowaniem technologii ekstruzji
do utylizacji odpadowych surowców mięsnych
Promotor: dr hab. inż. Zbigniew Rzedzicki, Akademia Rolnicza w Lublinie
Recenzenci: prof. dr hab. Bohdan Achrem - Achremowicz, Akademia Rolnicza w Krakowie
prof. dr hab. Zbigniew Dolatowski, Akademia Rolnicza w Lublinie
Data publicznej obrony: 14.12.2006
Data uzyskania stopnia: 17.01.2007
Dyscyplina: technologia żywności i żywienia
Specjalność: technologia zbóż
 


 

Autor: dr inż. Monika Michalak-Majewska

Temat: Badania wartości żywieniowej i technologicznej wybranych odmian jęczmienia jarego

Promotor: prof. dr hab. Ewa Makarska, Akademia Rolnicza w Lublinie

Recenzenci: prof. dr hab. Łucja Fornal, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

prof. dr hab. Barbara Baraniak, Akademia Rolnicza w Lublinie

Data publicznej obrony: 07.11.2006

Data uzyskania stopnia: 06.12.2006

Dyscyplina: technologia żywności i żywienia

Specjalność: chemia i przetwórstwo zbóż


 

Autor: dr inż. Bartosz Sołowiej

Temat: Otrzymywanie i właściwości fizykochemiczne analogów serów topionych z dodatkiem preparatów serwatkowych

Promotor: prof. dr hab. Stanisław Mleko, Akademia Rolnicza w Lublinie

Recenzenci: dr hab. Krzysztof Surówka, prof. nadzw., Akademia Rolnicza w Krakowie

prof. dr hab. Barbara Baraniak, Akademia Rolnicza w Lublinie

Data publicznej obrony: 19.09.2006

Data uzyskania stopnia: 20.09.2006

Dyscyplina: technologia żywności i żywienia

Specjalność: technologia mleka