[ MENU DODATKOWE ]


Rozprawy doktorskie 2007

« wstecz

Autor: dr Monika Sujka
Temat: Wpływ hydrolizy enzymatycznej na zmiany struktury wybranych skrobi natywnych
Promotor: dr hab. Jerzy Jamroz prof. nadzw., Akademia Rolnicza w Lublinie
Recenzenci: prof. dr hab. Teresa Fortuna, Akademia Rolnicza w Krakowie
prof. dr hab. Zbigniew Rzedziecki, Akademia Rolnicza w Lublinie
Data publicznej obrony: 24.09.2007
Data uzyskania stopnia: 07.11.2007
Dyscyplina: technologia żywności i żywienia
Specjalność: analiza żywności
 


 

Autor: dr inż. Sylwia Pisarek - Piotrowska

Temat: Owies w produkcji wyrobów mięsnych

Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Dolatowski, Akademia Rolnicza w Lublinie

Recenzenci: prof. dr hab. Waldemar Uchman, Akademia Rolnicza w Poznaniu

prof. dr hab. Barbara Baraniak, Akademia Rolnicza w Lublinie

Data publicznej obrony: 21.03.2007

Data uzyskania stopnia: 21.03.2007

Dyscyplina: technologia żywności i żywienia

Specjalność: technologia mięsa