[ MENU DODATKOWE ]


Rozprawy doktorskie 2009

« wstecz

Autor: dr inż. Wioletta Agnieszka Żukiewicz-Sobczak
Temat: Właściwości funkcjonalne chitozanu grzybowego
Promotor: prof. dr hab. Janusz Kalbarczyk, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Czarnecki, Uniwersytet Przrodniczy w Poznaniu
                  dr hab. Jerzy Jamroz, prof. nadzw., Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Data publicznej obrony: 07.10.2009
Data uzyskania stopnia:  28.10.2009
Dyscyplina: technologia żywności i żywienia 
Specjalność: technologia owoców i warzyw


 

Autor:

dr inż. Ewa Kotiuk

Temat:

Jakość musztardy w aspekcie wykorzystania nowych odmian gorczycy

Promotor: prof. dr hab. Barbara Sawicka, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Recenzenci: prof. dr hab. Ryszard Zadernowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

                  prof. dr hab Jerzy Zbigniew Dolatowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Data publicznej obrony: 04.11.2009

Data uzyskania stopnia: 16.12.2009

Dyscyplina: technologia żywności i żywienia

Specjalność: przetwórstwo surowców pochodzenia roślinnego