[ MENU DODATKOWE ]


Rozprawy doktorskie 2010

« wstecz

Autor: dr inż. Emilia Sykut-Domańska
Temat: Badanie wartości technologicznej dostępnych odmian i rodów owsa nagonasiennego i oplewionego (Avena nuda, Avena sativa) na cele spożywcze.
Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Rzedzicki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Recenzenci: prof. dr hab. Wiktor Obuchowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
                   prof. dr hab. Zdzisław Targoński, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Data publicznej obrony:  03.03.2010
Data uzyskania stopnia:  24.03.2010
Dyscyplina: technologia żywności i żywienia 
Specjalność: towaroznawstwo i technologia zbóż