[ MENU DODATKOWE ]


Rozprawy doktorskie 2011

« wstecz

Autor: mgr inż. Anna Jakubczyk
Temat: Identyfikacja peptydowych inhibitorów enzymu konwertującego angiotensynę I (ACE) otrzymanych w wyniku hydrolizy białek wybranych roślin
Promotor: Prof. dr hab. Barbara Baraniak, UP w Lublinie
Recenzenci: Prof. dr hab. Jerzy Dziuba, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
                  Prof. dr hab. Zdzisław Targoński, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Data publicznej obrony: 30.11.2011
Data uzyskania stopnia: 30.11.2011
Dyscyplina: technologia żywności i żywienia
Specjalność:  biochemia żywności


 

Autor: mgr inż. Luiza Jachacz
Temat: Wpływ naparu herbaty na procesy oksydoredukcyjne w wyrobach mięsnych.
Promotor: Prof. dr hab. Zbigniew Dolatowski, UP w Lublinie
Recenzenci: prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska, SGGW w Warszawie
                   prof. dr hab. Barbara Baraniak, UP w Lublinie
Data publicznej obrony: 19.10.2011
Data uzyskania stopnia: 26.10.2011
Dyscyplina: technologia żywności i żywienia
Specjalność: technologia mięsa


 

Autor: mgr inż. Adam Kuzdraliński
Temat: Grzyby i tworzone przez nie mikotoksyny w owsie ekologicznym i jego produktach.
Promotor: Prof. dr hab. Ewa Solarska, UP w Lublinie
Recenzenci: dr hab. Maria Ewa Rembiałkowska prof. nadzw. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
                    prof. dr hab. Zdzisław Targoński Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Data publicznej obrony: 27.09.2011
Data uzyskania stopnia: 28.09.2011
Dyscyplina: technologia żywności i żywienia
Specjalność: mikrobiologia żywności


 

Autor: mgr inż. Anna Wirkijowska
Temat: Badania wartości technologicznej wybranych rodów jęczmienia nagiego przeznaczonych na cele spożywcze.
Promotor:
Prof. dr hab. Zbigniew Rzedzicki, UP w Lublinie
Recenzenci: prof. dr hab. Bohdan Achrem-Achremowicz, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
                   prof. dr hab. Jerzy Jamroz, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Data publicznej obrony: 01.06.2011
Data uzyskania stopnia: 21.06.2011
Dyscyplina: technologia żywności i żywienia
Specjalność: technologia i towaroznawstwo zbóż


 

Autor: mgr inż. Magdaleny Olszak
Temat: Wpływ gryki na stabilność oksydacyjną tłuszczów i jakość pasztetów.
Promotor:
Prof. dr hab. Zbigniew Dolatowski
Recenzenci: dr hab. Aleksandra Kwiatkowska prof. nadzw. Uniwersytet Warminsko - Mazurski w Olsztynie
                   prof. dr hab. Zdzisław Targonski, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Data publicznej obrony: 06.04.2011
Data uzyskania stopnia: 20.04.2011
Dyscyplina: technologia żywności i żywienia
Specjalność: technologia mięsa


 

Autor: mgr Anety Brodziak
Temat: Wpływ wybranych czynników środowiskowych i genetycznych na zawartość i właściwości funkcjonalne białek serwatkowych mleka.
Promotor:
Prof. dr hab. Anna Litwinczuk
Recenzenci: prof. dr hab. Genowefa Bonczar, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
                   prof. dr hab. Stanisław Mleko, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Data publicznej obrony:  30.03.2011
Data uzyskania stopnia:  20.04.2011
Dyscyplina:   technologia żywności i żywienia
Specjalność: chemia i technologia mleka


 

Autor: mgr inż. Agnieszki Lucyny Lavigne-Martyn

Temat:

"Microbiological growth control by nisin, lysozyme and lactic acid combination: Application to active packaging"
"Kontrola mikrobiologicznego wzrostu przez kombinacje nizyny, lysozymu i kwasu mlekowego; zastosowanie do aktywnego opakowania"

Promotorzy: prof. dr hab. Zdzisław Targonski

                  prof. Stéphane Desobry-Nancy, Francja

Recenzenci: prof. Federico Debeaufort, Universite de Dijon, Francja

                  prof. dr hab. Stanisław Mleko, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

                  prof. dr hab. Zbigniew Czarnecki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Data publicznej obrony: 23.02.2011

Data uzyskania stopnia: 23.03.2011

Dyscyplina: technologia żywności i żywienia 

Specjalność: mikrobiologia żywności