[ MENU DODATKOWE ]


Samorząd Doktorantów

29.06.2015

Dnia 29.06.2015 (czwartek) o godzinie 11:00-13:00 w sali 418 BG odbędzie się zebranie Rady Doktorantów.

 

Głównym tematem spotkania będą zmiany w regulaminie przyznawania stypendiów dla doktorantów oraz zakończenie prac nad zmianami we wniosku o przyznanie stypendium projakościowego. 


Proszę o przybycie Radnych ze wszystkich wydziałów.
Przewodniczący RD,
Krzysztof Mazurek

18.06.2015

Dnia 18.06.2015 (czwartek) o godzinie 11:00 w sali 418 BG odbędzie się zebranie Rady Doktorantów.

 

Głównym tematem spotkania będą zmiany w regulaminie przyznawania stypendiów dla doktorantów oraz zakończenie prac nad zmianami we wniosku o przyznanie stypendium projakościowego. Spotkanie Rady, swoją obecnością zaszczycić mają rektor Gołacki i pani Ania Woźniak.


Proszę o przybycie Radnych ze wszystkich wydziałów.
Przewodniczący RD,
Krzysztof Mazurek

27.06.2015
Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Doktoranci Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zapraszają na ogólnopolskie Drugie Forum Młodych Przyrodników.
23.06.2015
W imieniu uczelni stowarzyszonych w Lubelskim Porozumieniu Doktorantów serdecznie zapraszamy na kolejny VI Lubelski Bal Doktoranta, który odbędzie się 12 czerwca 2015 roku w Restauracji Zaścianek http://www.restauracjazascianek.pl/
14.05.2015

Rada Samorządu Doktorantów zaprasza wszystkich doktorantów UP do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu, które odbędzie się w najbliższy czwartek 14.05 w godzinach 9.30-12.30 w sali 418 BG. Celem spotkania będzie omówienie propozycji zmian dotyczących podstawy przyznawania stypendiów.
Przewodniczący RD
Krzysztof Mazurek

21.04.2015
Dnia 21.04.2015 (wtorek) o godzinie 13:00 w sali 418 BG odbędzie się zebranie Rady Doktorantów ws. propozycji zmian dotyczących podstawy przyznawania stypendiów.
14.04.2015

Dostępny jest już rozkład II Ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów 14.04.2015:

 

[Środowisko - Zwierzę - Produkt]

05.03.2015
Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Koło Naukowe Biologów i Hodowców Zwierząt zapraszają na II Krajową Konferencję Doktorantów pt.: „Środowisko – Zwierzę – Produkt”, która odbędzie się 14.04.2015 w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
11.03.2015
Dnia 11.03.2015r. (środa) o godzinie 14.30 w sali 418 budynku Biblioteki Głównej UP odbędzie się Walne Zgromadzenie Samorządu Doktorantów, którego celem będzie głosowanie nad przyjęciem nowego Regulaminu Samorządu Doktorantów zatwierdzonego przez Radę Doktorantów na ostatnim zebraniu.
26.02.2015
Dnia 26.02.2015r. (czwartek) o godzinie 13.00 w sali 418 budynku Biblioteki Głównej UP odbędzie się zebranie Rady Doktorantów ws. zmiany Regulaminu Samorządu Doktorantów oraz propozycji zmian do aktualnie obowiązującego Regulaminu Studiów Doktoranckich.