[ MENU DODATKOWE ]Katedra Epizootiologii i Klinika Chorób Zakaźnych

20-612 Lublin, ul. Głęboka 30
www: http://www.up.lublin.pl/937/
Kierownik: prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk, profesor zwyczajny
tel. 81-528-47-07
e-mail: genp53@interia.pl

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

Adiunkci

Asystenci

Wykładowcy

Pozostali pracownicy

  • dr Beata Dzięgiel, starszy technik, tel. 81-528-46-63
    e-mail: beatadziegiel@o2.pl
  • lek. wet. Jacek Kutrzuba, starszy specjalista naukowo - techniczny , tel. 81-528-46-27, 81-528-46-28
    e-mail: jacek.kutrzuba@op.pl
  • dr Urszula Lisiecka, specjalista naukowo-techniczny, tel. 81-445-62-14
    e-mail: ula.lisiecka@op.pl
  • dr Katarzyna Michalak, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-528-46-66
    e-mail: epizootiologia@gmail.com
  • dr Dorota Pietras-Ożga, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-528-46-66
    e-mail: epizootiologia@gmail.com
  • Ewa Sinielewicz, starszy technik, tel. 81-528-47-01, 81-528-47-04
    e-mail: ewas7@o2.pl
  • lek. wet. Romana Wernicka-Furmaga, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-69-12, 81-528-47-02
    e-mail: epizoo@up.lublin.pl

Profesorowie emerytowani

  • prof. dr hab. Zdzisław Gliński, profesor emerytowany, tel. 81-445-60-71