[ MENU DODATKOWE ]Zakład Maszynoznawstwa Rolniczego

20-612 Lublin, ul. Głęboka 28
tel. 81-531-97-42
e-mail: wojciech.tanas@up.lublin.pl
Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Tanaś, profesor
tel. 81-531-97-40
e-mail: wojciech.tanas@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

Adiunkci

Asystenci

Pozostali pracownicy

Profesorowie emerytowani

  • prof. dr hab. Kazimierz Dreszer, profesor emerytowany
  • prof. dr hab. Jan Gieroba, prof.emerytowany
  • prof. dr hab. Ignacy Niedziółka, profesor emerytowany
    e-mail: ignacy.niedziolka@up.lublin.pl