[ MENU DODATKOWE ]Zakład Żywienia Roślin

20-612 Lublin,ul. Głęboka 28
tel. 81-31-96-85
e-mail: kunro@up.lublin.pl
Kierownik: dr hab.inż. Zbigniew Jarosz, adiunkt
tel. 81-531-96-85
e-mail: zbigniew.jarosz@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

Adiunkci

Pozostali pracownicy

  • mgr inż. Roman Mitura, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-461-00-61 w.244 lub 245
  • mgr inż. Monika Szewczyk, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-461-00-61 w.245 lub 244

Profesorowie emerytowani

  • prof.dr hab. Tadeusz Kęsik, profesor emerytowany, tel. 81-531-96-75
    e-mail: kesiktadeusz@gmail.com
  • prof.dr hab. Mirosław Konopiński, emerytowany profesor nadzwyczajny, tel. 81-524-71-19
    e-mail: miroslaw.konopinski@up.lublin.pl
  • prof. dr hab. Józef Nurzyński, profesor emerytowany, tel. 81-531-96-82